MATLAB - matematik på nye måder

I Gyldendals matematiksystem MATLAB lægges der op til en mere undersøgende og problemløsende tilgang til stoffet, end mange børn er vant til. Samtidig er det gjort enkelt og overskueligt for læreren at følge børnenes udvikling – med tydelige forslag til læringsmål og tegn på læring.

Når elever i 0. klasse får deres første MATLAB-bog i hånden, kan de se frem til at lære matematik på en måde, hvor undersøgelser og problemløsning er i fokus. Ifølge forskningen giver det nemlig nogle af de bedste forudsætninger for at forstå og tilegne sig det matematiske stof.

”Når vi tidligere har skrevet lærebøger til folkeskolens matematikundervisning, har det især været forankret i vores erfaringer som lærere og vores viden om, hvad der virkede i et klasselokale og i mindre grad i forskningen. I MATLAB har vi i højere grad kombineret vores erfaringer med det, forskning siger om, hvordan børn bedst lærer matematik,” siger Ole Freil, en af de tre forfattere bag MATLAB.

Matematik i laboratoriet
Helt overordnet tager MATLAB udgangspunkt i IBL – Inquiry Based Learning. Det er en tilgang til undervisning, hvor elevernes viden og læring udvikles ved, at de gennem undersøgende arbejde løser konkrete problemstillinger.

Forskning viser, at den undersøgende og problemløsende tilgang er mere motiverende og giver eleverne mulighed for at udvikle en dybere forståelse af matematikken end mere traditionelle metoder, hvor man kopierer og gentager løsningsmåder.

”Jeg har mødt mange matematiklærere, som har undervist på en mere traditionel måde. Når de så har prøvet at arbejde problemløsende, siger de: ’Gud, jeg har aldrig oplevet, at det summede i to timer – jeg kunne ikke få eleverne til at stoppe’,” fortæller Ole Freil.
 

LÆS OGSÅ: MATEMATIKTRÆNING MED SUCCES

I praksis betyder det, at MATLAB-bøgerne er bygget op omkring for det første iscenesættelser – dvs. situationer eller problemstillinger, som sætter scenen for faglige samtaler og undersøgelser – og for det andet undersøgelser, der inviterer til ræsonnementer og dialog, og hvor eleverne skal anvende konkrete materialer og digitale værktøjer. Desuden er der til hvert kapitel øvelser, hvor eleverne kan øve sig på, hvad de har lært, og forslag til evaluering.

”Iscenesættelserne og undersøgelserne handler om at sætte børnene i situationer, hvor de skal udvikle strategier til at finde løsninger. Derfor hedder det også MATLAB Matematiklaboratioriet. Vi vil gerne have børnene med ind i et laboratorium, hvor de kan arbejde undersøgende og problemløsende med matematik,” siger Heidi Kristiansen, en anden af forfatterne bag systemet. Hun kommer med et eksempel:

”Noget af det, man arbejder med i 1. klasse, er at lære at lægge sammen og trække fra. Men i MATLAB starter vi ikke med at vise eleverne regnetegn. Vi introducerer dem i stedet for forskellige plus- og minussituationer, som de skal løse.”

Heidi Kristiansen understreger, at det er afgørende for udvikling af elevernes talforståelse, at de får lov til at bruge konkrete materialer til at repræsentere antal. Derfor er der i lærervejledningen flere eksempler på, hvordan fx centicubes kan bruges som støtte, når eleverne skal tælle og regne.


LÆS OGSÅ: MATEMATIKUNDERVISNINGEN SKAL FORTRYLLE ELEVERNE


Læringsmål og it
Fordi MATLAB er spritnyt, har det været muligt at tage højde for alle de krav, der i dag stilles til moderne undervisningsmidler. Det betyder blandt andet, at Forenklede Fælles Mål er indtænkt fra starten. Nederst på hver eneste side er der forslag til læringsmål, og i lærervejledningen er der skrevet udførlige forslag til tegn på læring.

”Det med læringsmål og tegn på læring er jo ikke en nem opgave, og når man har mange klasser og meget forberedelse, kan det være en stor udfordring. Så vi tænker, at det kan være en stor støtte for mange lærere. Og så står det jo frit for at gøre noget andet. Det er kun forslag,” lyder det fra Ole Freil.

MATLAB består af et bogsystem og en webdel med digitale ressourcer til hhv. elev, underviser og forældre. Her er blandt andet i-bog, årsplaner, animationsvideoer, filer til et geometriprogram, forslag til bevægelsesaktiviteter, printopgaver og udførlige lærervejledninger med didaktiske pointer og henvisninger til den forskning, der ligger til grund for de forskellige metoder i systemet.

MATLAB er udviklet i et samarbejde mellem Gyldendal og forfatterne Heidi Kristiansen, Ole Freil og Thomas Kaas, der alle er lektorer i matematik. Indtil videre findes der MATLAB-bøger til 0. og 1. klasse. Se mere på matlab.gyldendal.dk.