Forberedelse til i-prøven: ”Google-generationen” har brug for vejledning

De unge er rigtig gode til at bruge internettet, men de googler lidt i blinde, mener læremiddelforfatter Charlotte Rytter, der her kommer med en række gode råd til, hvordan man som lærer kan forberede eleverne bedst til iPrøven.

Hvilke udfordringer giver netadgangen eleverne ved prøven i skriftlig fremstilling i dansk – og hvordan forbereder dansklæreren eleverne bedst muligt?

 

Der er en række centrale ting, eleven skal lære, og som man som dansklærer skal tage højde for i planlægning af sine undervisningsforløb.

 

For det første skal eleverne være opmærksomme på, at tiden ikke løber fra dem. De har stadig kun tre en halv time til rådighed til forberedelse, skrivning, redigering og layout. I forbindelse med udarbejdelse af Guide til iPrøven har vi lavet nogle arbejdsark, som er frit tilgængelige på filer.gyldendal.dk. Her er blandt andet et tidsskema, som eleverne kan bruge til at disponere deres tid, så de når alle faserne i processen.

 

 

De googler i blinde

En anden udfordring bliver at søge målrettet og kildekritisk. De unge er rigtig dygtige og hurtige til mange ting med internettet og de nye medier. Men når det kommer til målrettet og kritisk søgning efter information og bearbejdelse og anvendelse af det i egne opgaver, så halter de en kende bagefter. Man siger ligefrem, at de googler i blinde, fordi de ikke ved bedre. Og det er jo lige netop lærerens opgave at klæde dem på til det.

 

Her skal de først stille skarpt på, hvad der egentlig skal søges efter og samtidig få en idé om, hvad informationerne skal bruges til i teksten – fx om der er noget faktuelt, der skal inddrages, eller er der tale om en generel baggrundsviden? De skal samtidig være skarpe på at søge med forskellige søgeord og udnytte Googles mange muligheder fx for at anvende filtre og søge både i tekster, billeder og videoer.

 

De skal også lære at bearbejde de informationer, de finder, til deres egen tekst og på den måde transformere ny information til egen viden. Det forudsætter, at de kan forstå og forholde sig til det, de finder og kan formidle det med deres egen ord.

Hvis de ting er på plads, kan de søge langt mere målrettet og have en større chance for, at det, de finder, er relevant.

 

Søg, vurder, brug

Hvad angår kildekritik, anvender jeg følgende tre pejlemærker i mine undervisningsmaterialer:

  • Troværdighed: hvem er kilden, hvad er hensigten med siden, er informationerne opdaterede?

  • Relevans: fandt du de informationer, du ledte efter, kan det kvalificere og nuancere din opgave?

  • Anvendelighed: er sproget forståeligt, kan informationerne bruges, kan du genfortælle det med dine egne ord?

 

Helt overordnet anvender jeg en struktur der hedder: Søg, Vurder, Brug, som er tre faser, man altid skal igennem, når man bruger nettet, og som tager højde for de udfordringer, adgangen til internettet giver – og det handler ikke kun om den skriftlige prøve i dansk, men i brug af internettet i faglige sammenhænge generelt.

 

 

Se også Charlotte Rytters Prøveklar. Guide til i-prøven. Skriftlig fremstilling og Søg på nettet.