Uddannelseschef Lotte Ipsen om Didaktika: ”Når lærerne er dygtige, er eleverne dygtige”

Didaktika er en samling af online-kurser til EUD-lærere, der gerne vil blive endnu bedre til didaktik, kompetenceudvikling og pædagogisk ledelse.

Bygholm Landbrugsskole var blandt de første i landet, der fik lov at prøve kræfter med et af kurserne fra Gyldendals kursusside Didaktika. Didaktika er et online-univers med efteruddannelseskurser til lærere på EUD. Alle kurserne handler om didaktik og klæder læreren på til at imødekomme de krav, der bliver stillet til en underviser. Vi har pt. planlagt 9 kurser, hvoraf tre er tilgængelige lige nu: Differentiering, Trivsel & motivation og Film i undervisningen.

Lotte Ipsen, fagsnak

På Bygholm Landbrugsskole prøvede lærerne kurset om differentiering, hvis formål er at skabe et overblik over, hvad undervisningsdifferentiering er og gøre det mere enkelt at håndtere en differentieret undervisning. Vi talte efterfølgende med landbrugsskolens uddannelseschef og konstituerede forstander Lotte Ipsen om oplevelsen med Didaktika-kurset:

Hvordan er forløbet med Didaktika-kurset gået?

”Lærerne var glade for den måde, hvorpå kurset skræddersyede indholdet til den individuelle lærer. Det fungerede på den måde, at de udfordringer, læreren skulle forholde sig til på kurset, var tilsvarende de udfordringer, læreren møder til daglig i sit arbejdsliv. Der var en god sammenhæng. Derudover var lærerne også glade for den måde, hvorpå de kunne arbejde sammen i mindre grupper på tre, selvom kurset målrettede sit indhold til den enkelte. Til sidst kunne lærerne også godt lide kursets arbejdsform efter aktionslæringsmodellen, som vi beskæftiger os meget med.”

Kan du se en fordel i, at efteruddannelse foregår via onlinekurser?

”Det var nemt på den måde, at kurset kunne foregå i egen praksis, og at lærerne ikke skulle sendes ud af huset. Det er dog vigtigt at vide, at ledelsen stadig skal sætte tid af til projektet og sørge for engagere sig. Ledelsen skal helst følge op på, at lærerne følger op. På Bygholm Landbrugsskole arrangerede vi en workshop, sådan så alle lærerne satte sig ned og gjorde det sammen.”

Hvorfor ønsker I på Bygholm at øge fokusset på differentiering?

”Vi er hele tiden optagede af, at undervisningen kan skræddersyes til den enkelte elev, og at eleven får så meget som muligt ud af sin læring. Derfor var Didaktika-kurset godt, fordi det talte lige ind i et område, som vi har meget fokus på. Derudover var selve aktionslæringsformen også passende, da det er noget, vi arbejder med på Bygholm Landbrugsskole. Vi har også den overbevisning, at hvis lærerne bliver dygtigere, så bliver eleverne også dygtigere.”

Lotte, du er jo en del af projektet Ledelsesudvikling i Praksis – også kaldet LIP – der fokuserer på udviklingen af kompetencer og ledelsespraksis på EUD-uddannelserne. Synes du, Didaktika-kurset levede op til LIPs mål om i højere grad at beskæftige sig med aktionslæring?

”Ja, det synes jeg bestemt, at det gjorde.”

Læs mere om Didaktika