Hjælp til det svære fagsprog

En del elever kæmper med fagsproget på SOSU-uddannelsen. De har svært ved at læse fagtekster og svært ved at bruge fagbegreberne korrekt. Vi har talt med forfatterne til den nye bog SOSU DANSK, der via simple opgaver træner elevernes fagsprog, orddannelse og læsning.

SOSU Dansk er et forløb til elever på grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen, der har brug for studieunderstøttende dansk. Her lærer eleverne at anvende fagbegreber korrekt og bliver introduceret for læsestrategier, som gør det lettere for dem at læse fagtekster.

”Vores elever taler rigtig godt dansk, men det er et hverdagsdansk. Fagsproget er et nyt bjerg, der skal bestiges”, siger Søren Brogreen. 

Og det er her, bogen SOSU DANSK kommer ind i billedet. Fokus ligger nemlig på ordforråd, orddannelse, læsestrategier og studieteknik.

Søren Brogreen og Diana Kruse har som undervisere på SOSU H erfaret, at en del af deres tosprogede elever har udfordringer med fagsproget på uddannelsen.

”Derfor opstod ønsket om at udvikle noget undervisningsmateriale, hvor eleverne konkret kan arbejde med fagord og begreber på en måde, så de lærer at forstå og anvende dem,” siger Diana Kruse.

Vi nørder danskfagligt med ordenes enkeltdele.

”Vores tosprogede elever føler ofte, at de er nødt til at bruge Google Translate på alle tekster, så de er sikre på ikke at misforstå noget. Men vi oplever, at de derved misser sammenhængen. Derfor vil vi gerne give dem strategier til, hvordan de kan genkende nøgleord, når de læser. I SOSU DANSK går vi minutiøst til værks med orddannelse; vi nørder danskfagligt med ordenes enkeltdele. Det letter, hvordan eleverne læser ordene.”

Fagbegreber bliver vendt og drejet

I afslutningen af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen skal eleverne i praktik i en kommune. Tidligere har Søren Brogreen og Diana Kruse erfaret, at kommunerne er forbeholdne over for at ansætte de tosprogede elever, hvis de har udfordringer med fagsproget.

Men der er sket et skifte, efter eleverne er begyndt at arbejde med SOSU DANSK. Kommunerne er mere villige til at ansætte dem.

 ”Vi har kun taget fat på de mest udfordrende emner. Det har vi gjort i samarbejde med vores sundhedsfaglige kolleger. De vender tilbage nu og siger, at SOSU Dansk-eleverne ofte er bedre stillet i grundforløbsprøven end de andre elever. Med SOSU DANSK vender og drejer vi fagbegreberne grundigt og sætter dem ind i praktiske sammenhænge på en helt anden måde, end faglærerne kan nå i den daglige undervisning. Og så fungerer vores materiale som et fokuseret supplement til grundbogen.”

Det er ok at være usikker

Både Søren Brogreen og Diana Kruse fremhæver fordelen i, at SOSU Dansk-eleverne er en mere homogen gruppe i forhold til, når eleverne er ude i de store klasselokaler på grundforløb 2. SOSU Dansk-eleverne kan sagtens være på forskellige faglige niveauer, men eleverne tør godt sige, hvis der er noget, de ikke forstår. Muligheden for at kunne lufte sin usikkerhed har en positiv indvirkning på læringsprocessen.

Vi har mange fællesopsamlinger i undervisningen.

 ”Her diskuterer vi blandt andet, hvordan man konkret anvender fagbegreberne i SOSU-faglige sætninger. I fagsprog kalder vi det pragmatisk sprogbrug. Mange af opgaverne i bogen SOSU DANSK har det for øje, at eleverne skal formulere sætninger med de ord, de bliver præsenteret for. Ved fællesopsamlingerne har vi oplevet, at det virkelig er det undervisningselement, der rykker.”

Enkelthed i opgaverne

Hvad har været det mest udfordrende ved at skrive bogen?

Søren Brogreen begynder: 

”Vi har afprøvet materialet løbende. I den proces blev vi konfronteret med, at nogle af opgaverne ikke virkede. Og så måtte vi gentænke deres udformning.”

”Meget hurtigt fandt vi ud af, at opgaverne skulle være meget enkle – der måtte ikke være for mange elementer i en opgave på samme tid,” siger Diana Kruse, og Søren Brogreen tager over:

”Når fagsprogets kompleksitet er stor, er opgaveniveauet nødt til at være tilsvarende enkelt.” 

Søren Brogreen og Diana Kruse fortæller, at feedbacken fra faglærerne er positiv, og at SOSU DANSK giver dem mulighed for at undervisningsdifferentiere. 

Forfatterne peger på, at faglærerne også kan bruge SOSU DANSK i deres undervisning. De kan fx bruge bogen indledningsvist, når eleverne starter et nyt emne op på uddannelsen. Faglærerne kan således tilbyde eleverne opgaver fra opgavebogen, så de får styr på det grundlæggende sproglige, inden de bygger oven på med det sundhedsfaglige.  

Hvad er I stoltest af ved bogen? 

Diana Kruse tøver ikke, før hun svarer: 

”De elever, der har brugt SOSU DANSK, klarer sig helt konkret bedre i grundforløbsprøven.  De har fået en fundamental forståelse for SOSU-fagsprog, som de skal bruge, når de skal videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet. SOSU Dansk-eleverne får således en bedre platform til deres videre uddannelse. Det er vi stolte af.”

Søren Brogreen afslutter:

”De her elever, de er jo superkompetente. Det, der holder dem tilbage, er den sproglige udfordring. Det er som en spændetrøje, der forhindrer dem i at udleve deres fulde potentiale. Det hjælper udgivelsen SOSU DANSK forhåbentlig på.”

Lærerne fra SOSU H, Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen fortæller om deres arbejde med SOSU DANSK

”VI SER EN MEGET STØRRE GENNEMFØRSEL”

Ved hjælp af enkle opgaver skal opgavebogen SOSU DANSK hjælpe eleverne med at styrke deres fagsprog. Bogens forfattere har undervejs i skriveprocessen sparret med kollegaerne fra SOSU H, Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen. Vi har talt med dem om, hvilken forskel SOSU DANSK kommer til at gøre i deres undervisning - især med de tosprogede elever.