Redaktør på EUD om fokus på verdensmål: ”Det handler ikke kun om at arbejde grønnere, men bedre generelt”

I september 2021 fylder FN’s verdensmål seks år. De 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og fokuserer på bl.a. udryddelse af fattigdom og sult, bevaring af verdens have, sikring af rent vand, ligestilling mellem kønnene – og at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det sidste punkt indgår som nummer fire i verdensmålene, og det er i særdeleshed med dette mål for øje, at Gyldendal lige nu udvikler materialer, der aktivt involverer FN’s ambitioner for verdensbefolkningen.

”Leave no one behind” – sådan lyder budskabet fra FN. Det er nemt at forstå, men kompliceret at udføre på verdensplan, og derfor må vi starte på det lokale plan. Sådan lyder en af budskaberne fra redaktør Louise Kongstad Larsen, der er ved at udvikle materialer til SOSU-uddannelserne med fokus på FN’s verdensmål.

”For at det også skal føles særligt relevant og vedkommende for SOSU-eleverne at arbejde med målene, er det vigtigt, at materialet tager udgangspunkt i en hverdag, de kender. Så omdrejningspunktet er verdensmålene i Danmark,” siger Louise Kongstad Larsen og fortsætter: ”Der er stadig en rum tid til, at materialet ligger helt klar, og i mellemtiden kan man tilgå det gratis. Det største arbejde ligger i at omdanne det meget store stofområde til noget let tilgængeligt og simpelt.”

Som Louise Kongstad Larsen understreger, harmonerer en uddannelse inden for sundhed og omsorg vel overens med verdensmålene. Hun fortæller:

”SOSU- og PAU-uddannede arbejder ikke med selve husene, men med dem inde i husene. PAU’erne har et mål om at identificere børn i udsatte positioner, og det hænger godt sammen med verdensmålet om færre børn i fattigdom. Der er også verdensmålet om at stoppe sult – PAU’erne arbejder fokuseret med at tilrettelægge måltider til børnene, så de har energi til hele dagen, ligesom SOSU’erne, der arbejder med de ældres ernæringstilstand for at højne deres livskvalitet. Så der findes mange kreative måder, hvorpå verdensmålene kan sættes i direkte perspektiv til uddannelserne. Det handler ikke kun om at lære at arbejde grønnere, men bedre generelt; det kan verdensmålene bruges til.”

En konkret tilgang til verdensmålene

Vi har tidligere talt med René Dybdal, udviklingschef på UNESCO verdensmålsskolen SOSU Randers, om, at det kan være svært at konkretisere undervisningspraksis i forhold til verdensmålene og delmålene:

”Vi er mange SOSU-skoler, der gerne vil være mere bæredygtige,” sagde han.

Gyldendals nye materiale om verdensmålene er under udvikling

Verdensmålene har aldrig været mere relevante. Men hvordan underviser man egentlig helt konkret i verdensmålene på en måde, som også er relevant og giver mening for eleverne?

Lige nu arbejder vi på et nyt digitalt materiale, som tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke mål, som kobles på de 17 verdensmål.

Materialet er under udvikling, men du kan læse mere om hvor langt vi er nået - og hvordan din skole eller institution kan bidrage.

Læs mere om projektet >>

”Men når det ikke kun drejer sig om miljømæssig bæredygtighed, men også social og økonomisk… ja, så bliver det straks mere komplekst.” 

René Dybdal fremhævede samarbejdet med Gyldendal som en mulighed for at få nogle af Randers Social- og Sundhedsskoles ambitioner realiseret. Udover at samarbejde med SOSU Randers indgår Gyldendal også i en tæt dialog med SOSU H, der er ved at udvikle opgaver med fokus på verdensmålene.

Læs også: Gyldendal og Randers Social- og Sundhedsskole indgår samarbejde om udvikling af materialer

Materialet, som Louise Kongstad Larsen i samarbejde med en række dygtige forfattere er ved at udvikle, er en i-bog beregnet til uddannelserne SSH, SSA og PAU. Meningen er, at alle 17 verdensmål skal være tilgængelige som temaer, man kan klikke sig ind på og derved se forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med dem på uddannelserne. Forhåbningen er, fortæller Louise Kongstad Larsen, at materialet skal gøre det både lettere og mere relevant at arbejde med verdensmålene.

”Vi prioriterer, at forfatterne er undervisere, som kan sætte sig ind i den didaktiske udfordring med at formidle verdensmålene i undervisningen. Vi har også et specifikt afsnit dedikeret til lærerne, der handler om lige præcis dette. Vores fornemmeste opgave er, at alle elever kan følge med og føler sig engagerede i arbejdet med verdensmålene,” siger Louise Kongstad Larsen.

Sosu Randers og bæredygtighed

GYLDENDAL OG RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE INDGÅR SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF MATERIALER

I 2020 blev Randers Social- og Sundhedsskole optaget som officiel UNESCO Verdensmålsskole, og det betyder, at man på skolen arbejder fokuseret med de tre mål Kvalitetsuddannelse, Partnerskaber for Handling og Sundhed og Trivsel. I samarbejde med Gyldendal skal skolen udvikle materialer, der passer til den nye bæredygtighedslinje. Vi har talt med udviklingschef på skolen, René Dybdal, for at høre ham om samarbejdet, og hvorfor det er vigtigt at inkludere verdensmålene i fremtidens SOSU-uddannelser.
Nyansat redaktør fortæller om verdensmålene i naturfagene

”LÆREREN SKAL HAVE MULIGHED FOR IKKE KUN AT UNDERVISE I BÆREDYGTIGHED, MEN OGSÅ MED BÆREDYGTIGHED”

Katrine Qvist Kjærgaard er nyansat redaktør i fagene geografi og natur/teknologi på grundskolen. Her fortæller hun om ambitionerne for en mere tværfaglig folkeskole med et øget fokus på det grønne valg.