Kan podcasts tage over, hvor lærebogen ikke slår til?

Et nyt uddannelsesprojekt har sat sig for at finde ud af, om didaktiske podcasts kan være vejen frem som læremiddel, når unge på erhvervsuddannelserne skal have ny viden. Gyldendal deltager i projektet, der er sat i søen af Center for IT i undervisningen (CIU). Vi har talt med Karin Eckersberg fra CIU om, hvorvidt den traditionelle lærebog og den didaktiske podcast kan sameksistere.

En lærer på kokkeuddannelsen gik til CIU med en udfordring: Hendes elever var umotiverede og læste ikke i grundbogen. Hvis det kun er én elev, der ikke læser, er det eleven, der har et problem. Men hvis det er hele klassen, så er det undervisningen, der er noget galt med. Læreren ønskede at få hjælp til at omgøre noget af fagbogsstoffet til et medie, eleverne kendte og holdt af. I disse år skyller der en podcasttsunami hen over det digitale landskab – og især de unge er med på bølgen. Derfor mente læreren, at det var værd at give podcasten et skud – det skete, og det virkede.

Efterfølgende søgte CIU midler til at undersøge didaktiske podcasts i en større sammenhæng. Region Syddanmark valgte at træde til, og det nye podcastprojekt er godt i gang.

”Podcastene levendegør stof fra grundbogen. Vi tror på, at podcastmediet kan behandle stof på en anden måde, så det måske er lettere for eleverne at forstå,” siger Karin Eckersberg fra CIU.

Podcastprojektet involverer fire erhvervsskoler. Gyldendal samarbejder med SOSU Syd for at lave podcasts til SOSU-uddannelserne. Efter projektet bliver podcastene lagt gratis ud. Det er endnu ikke helt besluttet, hvordan podcastene skal opbygges. En del af projektet handler også om at afprøve forskellige ting for at finde ud af, hvad der virker. Nogle ting er dog helt fastlagt:

”Podcastene følger tre dogmer,” siger Karin Eckersberg.

Mere om "Den didaktiske podcast"

Der er udviklet podcast til SOSU-, landbrug-, business- og tømrerelever. Både podcasts og lærervejledninger til forløbene kan bruges gratis.
Se alt materialet her >

   
CIU har i samarbejde med en række erhvervsskoler og forlag søgt regionale midler til at udvikle en række didaktiske podcasts, der præsenterer teoretisk stof på en ny og spændende måde. 
Læs mere om projektet her >

”For det første skal podcastene give eleverne lyst til at læse i grundbogen. For det andet skal podcastene giver eleverne en større forståelse mellem teori og praksis. Og til sidst skal podcastene give eleverne en bedre forståelse for de grundlæggende begreber inden for deres fag.”

Et samspil mellem nyt og traditionelt

I løbet af disse år foregår der en stor digitalisering af undervisningsmidler på stort set alle uddannelser. Men hvorfor egentlig? Tror man ikke på, at de digitalt indfødte elever kan lære noget af en traditionel lærebog? Det spørger vi Karin Eckersberg om:

”Det er nødvendigt at digitalisere undervisningsmidler, fordi vi lever i en digital verden, hvor eleverne skal kunne begå sig. I mange år har der været fokus på, at alting bare skulle digitaliseres. Men sådan er det ikke længere. Nu er der fokus på kvalitet frem for kvantitet. Det handler om at finde ud af, hvad de forskellige mediers forcer er, og hvornår vi skal bruge hvad,” siger Karin Eckersberg.

Forestiller du dig, at en podcast kan erstatte den klassiske lærebog?

”Det er ikke det, der er ambitionen. Vi vil gerne kortlægge, hvad lærebogens begrænsninger er, og derefter finde ud af, om podcasts kan tage over derfra.” 

Kan du lære, mens du cykler i trafikken?

Podcastmediet er jo meget fleksibelt, og en fordel er, at eleverne kan høre podcastene i bussen eller på cyklen, når de er på vej til skole. Men hvor går grænsen? Kan eleverne lære noget, mens de gør noget andet, eller kræver det, at de lytter aktivt med en blyant i hånden? Det ønsker det nye podcastprojekt også at finde ud af.

Hvad håber du, at I vil få ud af projektet?

”Det her handler ikke om at påvise, at det ene er bedre end det andet. Det handler som sagt om at finde ud af hvert medies force. Det håber jeg, at vi bliver skarpe på, så vi som videnscenter kan videregive den her viden til lærerne og sige: Hvis I vil det her, så kan I bruge podcasten, men hvis I vil det her, så brug bogen,” siger Karin Eckersberg.

Lissi Hansen

STORT PROJEKT UDVIKLER DIDAKTISKE PODCASTS TIL ELEVER PÅ ERHVERVSSKOLERNE

Digitaliseringen skyller gennem uddannelsesområdet, og det er blevet tid til at finde ud af, om podcasts er et brugbart og effektivt læremiddel på erhvervsskolerne. Gyldendal er blevet inviteret med i et podcastprojekt, der er sat i søen af CIU.
Lissi Hansen

DIDAKTISKE PODCASTS SKAL HJÆLPE ERHVERVSSKOLEELEVERNE MED LÆRINGEN

Kan læringspodcasts godt være spændende? Det mener redaktionschef Lissi Hansen, der er involveret i et podcastprojekt, søsat af CIU.