Tag ordet med dig!

Tag ordet med dig!

Bog 3 Tjek forståelsen

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Tag ordet med dig!
Tag ordet med dig! styrker elevernes læseforståelse ved at øge den sproglige opmærksomhed. Vægten ligger på ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster.

I engangshæftet Bog 3 Tjek forståelsen er der særligt fokus på elevernes opmærksomhed på egen forståelse af ord, de møder i tekster, de selv læser. Eleverne vænner sig til at stoppe op ved ord og sammenhænge, som kræver brug af de strategier for ordgenkendelse og ordtilegnelse, de har lært gennem arbejdet med de to første bøger til Tag ordet med dig! 

Undervisningens aktiviteter veksler mellem lærermodellering, individuelt arbejde, par- og gruppeaktiviteter og aktiviteter, hvor alle er på gulvet. Bogen er rig på læsetekster, som eleverne arbejder med for gradvist at opnå større selvstændighed i evnen til at vurdere, hvornår de skal tage forståelsesstrategierne i brug.

Tag ordet med dig! Bog 3: Tjek forståelsen indeholder en kort repetition af de to første bøgers strategier (morfembrug og brug af kontekst). Bogen kan derfor tillige anvendes uafhængigt af disse, fx sidst på mellemtrinnet eller i begyndelsen af udskolingen, når eleverne trænger til at repetere eller øge deres opmærksomhed overfor egen læseforståelse ved selvstændig læsning.

Lærervejledning udkommer september 2020.

Fås som
I alt

73,00 kr.

91,25 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter