Prøveklar

Prøveforberedelse

PRØVEKLAR-serien er direkte henvendt til den enkelte elev, der skal lære sig selv at kende som læser, sprogbruger og opgaveløser. Med et grundigt kendskab til prøvernes opbygning, omfang, sværhedsgrad og opgavetyper bliver eleverne godt klædt på til prøven.

Serien indeholder følgende titler:

Guide til iPrøven

Her bliver eleverne klædt på til den nye prøve i skriftlig fremstilling med adgang til internettet. Bogen indeholder et grundkursus i informationssøgning, en sproglig værktøjskasseog en række stilladserede opgaver, der støtter eleverne gennem hele skriveprocessen fra idé og research til layout og korrektur.

Hæftet kan med fordel bruges i tilknytning til skriftligfremstilling.gyldendal.dk

Guide til Prøveform B

Guiden forbereder eleverne hen imod prøveform B og viser med konkrete, praktiske eksempler, der kan inddrages i den daglige undervisning, hvordan man opnår og giver udtryk for indsigt, fordybelse og perspektivering, som er grundpillerne i vurderingen af den mundtlige prøve.
 

Læsning 9. klasse

I hæftet kommer eleverne bag om de opgavetyper læseprøven i 9. klasse indeholder, og får hjælp til, hvordan de skal bruge deres læsestrategier og -teknikker i praksis. Hæftet indledes med at eleverne tager en læsehastighedsprøve, der danner grundlag for, at den enkelte elev kan lægge en realistisk strategi for sig selv. Elevens strategi skal sikre, at både den hurtige og den langsomme læser bruger tiden bedst muligt ved prøven.

Hæftet kan med fordel bruges i tilknytning til arbejdet med webprøver.digitalretstavning.dk

 

Retskrivning. 9.klasse

Hæftet indeholder korte, grundlæggende øvelser i at bruge ordbog, i tegnsætning og i at udfylde diktater. Derefter arbejder eleverne med de faglige områder, der indgår i retskrivningsprøven: At finde sætningsled, At rette en tekst og At bruge rigtig form. Der veksles imellem eksempler og konkrete opgaver, som eleverne løser alene eller to og to.

Hæftet kan med fordel bruges i tilknytning til arbejdet med webprøver.digitalretskrivning.dk

 

Læsning og sprogbrug. 10. klasse

I hæftet gennemgås alle de opgavetyper, eleverne kan støde på ved 10. klasseprøven i læsning og sprogbrug. Hæftet indledes med et kursus i at bruge ordbog. Herefter arbejder eleverne med de faglige områder, der knytter sig til prøven.

Hæftet kan med fordel bruges i tilknytning til arbejdet med webprøver.danskitiende.dk

 

Modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling 10. klasse

Hæftet er en introduktion til prøvedel b og C i den skriftlige prøve i 10. klasse. Eleverne får et grundigt kendskab til prøvernes opbygning, omfang, genrer og formelle krav og bliver dermed bedst muligt klædt på til prøven. Der er bl.a. opgaver i at skrive jobansøgning, mødeindkaldelse, portrætartikel, kommentar og prosatekst.
 

Fakta

 • Antal materialer7
 • Klassetrin8. klasse - 10. klasse
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

7 materialer

PRØVEKLAR. Bag om læseprøven
I Bag om læseprøven repeterer eleverne deres viden om at læse på, mellem og bag linjerne, og de bruger deres viden aktivt, når de selv arbejder med at stille spørgsmål til tekster. Arbejdet med materialet understøtter udviklingen af elevernes læseforståelse, samtidig med at de forbereder sig og får viden om prøven i læsning. Som konsulent i Opgavekommisionen for læsning og retskrivning er Lis Pøhler med til at udforme prøverne i læsning. Kig i bogen

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

89,00 kr.

111,25 kr. inkl. moms

+-
Prøveklar. Guide til iPrøven. Skriftlig fremstilling
PRØVEKLAR. Guide til iPrøven klæder eleverne på til den nye prøve i dansk med adgang til internettet. Bogen  guider eleverne igennem alle faser af skriveprocessen - fra idé og research til korrektur og layout. Materialet indeholder to typer forløb: - To kurser: Søgning på nettet og Den sproglige værktøjskasse - Fire skriveforløb: Reportage, Kommentar, Essay og Øjenvidneberetning I skriveforløbene er en indarbejdet tidsguide, der giver eleverne konkrete erfaringer med, hvor lang tid de bruger til hver del af skriveprocessen. Konkrete værktøjer til respons og vurdering frigiver tid fra lærerens rettearbejde. Alle skriveopgaver tager afsæt i eksemplariske tekster for genren, og kan derfor indgå i det tekstanalytiske arbejde frem mod den mundtlige prøve. Arbejdsark til bogens opgaver kan printes fra filer.gyldendal.dk

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-
Prøveklar. Guide til prøveform B
Guide til prøveform B Med guiden bliver lærer og elever fortrolige med prøveform B. Hvordan tilrettelægges klassens fordybelsesområder? Hvordan finder jeg et prøveoplæg, der passer til mit fordybelsesområde – og til mig? Hvordan udnytter jeg bedst fordybelsesperioden? Hvordan forbereder jeg mig til den mundtlige prøve? Hvordan viser jeg indsigt, fordybelse og perspektivering ved prøven? Alt dette og meget mere giver guiden svar på og indeholder konkrete opgaver til alle faser i forløbet frem mod prøven. Guiden folder prøveform B ud, så prøveformen bliver en integreret del af den daglige undervisning og spiller sammen med de danskfaglige forløb, man arbejder med i løbet af et skoleår. Eleverne får overblik over, hvilke krav der stilles til den mundtlige prøve og arbejder helt konkret med, hvordan man fordyber sig, opnår indsigt og perspektiverer et prøveoplæg  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-
Prøveklar. Modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. 10.klasse
Prøveklar til skriftlig fremstilling Hæftet er en introduktion til prøvedel B og C i den skriftlige prøve i 10. klasse. Materialet er bygget op omkring opgaver inden for modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Eleven får et grundigt kendskab til prøvens opbygning, omfang, genrer og formelle krav og bliver dermed bedst muligt klædt på til prøven. Stor genrespredning I hæftet er der både mindre opgaver, der skærper elevernes opmærksomhed mod de krav, der stilles i de forskellige opgavetyper, og større skriveropgaver, der nøje svarer til prøven. Eleverne kommer godt omkring i det store felt af genrerm de de kan møde ved prøven. Der er bla. opgaver i at skrive jobansøgning, læserbrev, mødeindkaldelse, portrætartikel, kommentar og prosatekst.  Kopiark til materilaet kan printes fra filer.gyldendal.dk  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

114,00 kr.

142,50 kr. inkl. moms

+-
Prøveklar. Læsning og sprogbrug. 10. klasse
  Overblik over prøven Prøveklar-serien er direkte henvendt til den enkelte elev, der skal lære sig selv at kende som læser, sprogbruger og opgaveløser. Med et grundigt kendskab til prøvernes opbygning, omfang, sværhedsgrad og opgavetyper er eleverne godt klædt på til prøven.   Fokus på faglige områder Prøveklar. 10. klasse. Læsning og sprogbrug gennemgår alle de opgavetyper, eleverne kan støde på ved 10. klassesprøven i læsning og sprogbrug.  Prøven i læsning indeholder tre hovedområder: Læsning af artikel, Find den rigtige overskrift og Læsning af parentesopgave. Eleverne prøver kræfter med de tekst- og spørgsmålstyper, læseprøven indeholder. De faglige områder, der knytter sig til prøven i sprogbrug, er inddelt i tre kategorier: Opgaver, hvor du skal bruge ordbog, Opgaver med talemåder og ordkendskab og Opgaver med tegnsætning. Der veksles imellem eksempler og konkrete opgaver, som eleverne løser enkeltvis eller to og to.   Optimale prøveresultater  Den grundige gennemgang af prøven giver eleverne overblik over deres styrker og svagheder, og hjælper dem til at disponere deres tid, så de bruger energien rigtigt, når de er til prøve.   Titler i serien Prøveklar. Retskrivning. 9. klasse. Prøveklar. Læsning. 9. klasse.  Prøveklar. Læsning og sprogbrug. 10. klasse.    

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

114,00 kr.

142,50 kr. inkl. moms

+-
Prøveklar. Retskrivning. 9. klasse
Overblik over prøven Prøveklar-serien er direkte henvendt til den enkelte elev, der skal lære sig selv at kende som læser, sprogbruger og opgaveløser. Med et grundigt kendskab til prøvens opbygning, omfang, sværhedsgrad og opgavetyper er eleverne godt klædt på til prøven.   Fokus på faglige områder Prøveklar. 9. klasse. retskrivning gennemgår alle de opgavetyper, eleven kan støde på ved afgangsprøven i retskrivning. Hæftet indeholder korte, grundlæggende øvelser i at bruge ordbog, i tegnsætning og i at udfylde diktater. Derefter arbejder eleverne med de faglige områder, der indgår i prøven: At finde sætningsled, At rette en tekst og At bruge rigtig form. Der veksles imellem eksempler og konkrete opgaver, som eleverne løser alene eller to og to.   Tegn en faglig profil Eleverne skal tegne en faglig profil af sig selv og opstille egne målsætninger, som der løbende bør følges op på. Det bliver tydeligt for eleverne, hvordan de ved egen målrettet indsats kan sikre sig, at de klarer sig bedst muligt ved prøven. Hæftet kan med fordel anvendes sammen med Gyldendals webprøver/Digitalretstavning.dk   Titler i serien - Prøveklar. Retskrivning. 9. klasse. - Prøveklar. Læsning. 9. klasse.  - Prøveklar. Læsning og sprogbrug. 10. klasse.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Nyt oplag på vej - efterleveres

Pris pr. stk.

114,00 kr.

142,50 kr. inkl. moms

Nyt oplag på vej - efterleveres

+-
Prøveklar. Læsning. 9. klasse
Strategier for prøveforberedelse Prøveklar. Læsning. 9. klasse er en guide til eleverne, der skal forberede sig til folkeskolens afgangsprøve i læsning. I materialet starter eleverne med at tage en læsehastighedstest. Den enkelte elevs læsehastighed danner grundlag for, hvilke strategier eleven skal arbejde efter i sin prøveforberedelse.   Guide til læseprøve Hæftet gennemgår en læseprøve svarende til afgangsprøven. Eleven guides gennem prøvens fire teks- og opgavetyper og skal efterfølgende selv arbejde med tekster og opgaver.   Elevens profilskema Afslutningsvis indeholder hæftet et profilskema, der hjælper eleven med at få overblik over sin læseproces og arbejdsniveau. Med udgangsgpunkt i profilen formulerer eleven strategier for, hvordan han/hun kan arbejde hen imod sine egne målsætninger. Efter nogle måneder laves profilen igen, så eleven kan vurdere sin egen indsats, og være bedst muligt forberedt til prøven.   Prøveklar kan med fordel suppleres med læseprøver fra Digtalretstavning.dk   Øvrige titler i serien Prøveklar. 9. klasse. Retskrivning Prøveklar.10. klasse. Læsning og sprogbrug    

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

114,00 kr.

142,50 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies