Ny Diktat for alle 8. klasse

Ny Diktat for alle er et skriftligt dansksystem, hvor den generelle træning i retstavning baseres på diktatskrivning. Ny Diktat for alle er differentieret på tre niveauer, således at alle elever tilgodeses: Trin 3 sigter mod klassens allerbedste stavere, trin 2 mod de børn, som staver alderssvarende, og trin 1 mod de børn, som har behov for meget støtte.

Ny Diktat for alle til 8. klasse består af to bøger til hvert trin: en øvedel og en prøvedel.
Øvedelen indeholder 11 aldersrelevante diktattekster, som repræsenterer forskellige stilistiske genrer og sprogtoner. Til teksterne er tilknyttet en mængde forskellige opgaver, der henvender sig til eleven på det niveau, han befinder sig på, med det formål at forbedre hans stavning.
I prøvedelen findes indskrivningsarkene til diktaterne samt en uforberedt prøveside i det stof, der er arbejdet med i forbindelse med forberedelsen af diktaterne. På en retteside kan eleven rette og analysere sine fejltyper.

Fakta

  • Antal materialer7
  • Klassetrin8. klasse