Spring til hovedindhold
LæsespringetLæsespringetLæsespringet

Læsespringet

Hvad er Læsespringet?
Læsespringet 
er en række hæfter af forfatter Elisabeth Otzen med fokus på direkte undervisning i læseforståekse på mellemtrinnet. Der arbejdes struktureret med  læseforståelsesstrategier og genrelære.

Hvad indeholder Læsespringet?
I alle Læsespringets hæfter arbejdes der med huske-strategier, ordne-strategier, overvåge-strategier og udvikle-strategier. Strategierne anvendes på danskfagets fagtekster, fx i avisens genrer, i boganmeldelser, biografier, litteraturhistoriske tekster, men også tekster fra andre fag og andre obligatoriske emner, fx førstehjælp og færdselslære. Få fiktive tekster anvendes.
I Læsespringet er der også fokus på genrelæren, fx den informerende genre.

Til serien findes for nuværende Læsespringet 1 til 4. klasse og Læsespringet 2 til 5.-6. klasse.
Til Læsespringet hører lærerhæftet Læs ind og ud - læseforståelsesstrategier i praksis.

Elisabeth Otzen
underviser på læreruddannelsen i dansk og har i en årrække undervist på efter- og videreuddannelsen i læsning og skrivning, læseevaluering og læsevanskeligheder.
Elisabeth Otzen har også skrevet serien Springbrættet om skriftlig fremstilling.

Fakta

  • Antal materialer3
  • Klassetrin4. klasse - 6. klasse