Læs løs 1

Læs løs Lydret 1  placerer sig i udviklingsfasen begyndende læsning

I denne fase skal eleven møde tekster med

- Lydrette ord, så eleverne kan bruge deres allerede tillærte viden om bogstavernes lyde.
- Korte sætninger, så hukommelsen kan rumme både lydering og indhold. 
- Mange illustrationer, der understøtter handlingen.

Læs løs Lydret 1 er sværhedsgraden på LET-tal 5-14

I denne fase læser eleverne fortrinsvist ud fra konteksten , som danner grundlag for kvalificerede gæt.

 Elevens afkodningsfærdigheder i den begyndende læsning  

Gætter med støtte i billeder.
Begynder at anvende bogstavernes fonemer i forlyd.
Gætter ud fra sætningskonstruktion og tekstens indhold.

Fakta

  • Antal materialer9
  • Klassetrin1. klasse