Spring til hovedindhold
Kom og regnKom og regnKom og regn

Kom og regn

Kom og regn er et nyt materiale til matematikundervisningen i børnehaveklassen. Materialet består af en aktivitetsbog, en øvebog og talkortene 1-10.

Aktivitetsbogen er en flergangsbog, som indeholder 14 nyskrevne historier om Vitello til oplæsning og oplæg til matematikaktiviteter, som eleverne kan arbejde sammen om. Historierne om Vitello giver et fælles udgangspunkt for samtaler om matematik, og oplæggene til matematikaktiviteter giver eleverne mulighed for at udvikle matematisk opmærksomhed og forståelse gennem undersøgelser, spil og lege.
Indholdet dækker de fire områder ’Tal’, ‘Antal’, ‘Figurer og mønstrre’ og ’Sprog og tankegang’ og knytter matematisk opmærksomhed til situationer fra elevernes hverdag.

Øvebogen er en engangsbog, som indeholder øvelser, der knytter sig til de faglige fokusområder i aktivitetsbogen.

Talkortene med tallene 1-10 er ti flotte kort i A4-størrelse til at hænge op i klasselokalet. Hvert talkort viser et tal, tallets skriveretning og forskellige repræsentationer af det tilhørende antal.

Kom og regn bygger på forskning om børns udvikling af talforståelse, figurforståelse og sprog knyttet til matematik. Bøgerne vægter en undersøgende og legende tilgang til matematik.

Fakta

  • Antal materialer5