Kolorit - matematik

Danmarks nye, store matematiksystem
Nogle foretrækker det sædvanlige andre foretrækker det bedste

Nemt at undervise efter
De fyldige og letforståelige lærer-ressourcer giver støtte til læreren, der vil hurtigt i gang. Der er masser af idéer til læreren, der ønsker at føre den moderne teori helt ind i klasseværelset.

Rigelig færdighedstræning
Både i grundmaterialet, i ekstrahæfterne og på www.kolorit.gyldendal.dk er der masser af færdighedstræning til elever på alle niveauer.

Lever op til alle nye krav
Kolorit lever op til Fælles Mål og alle krav om problemløsning og differentieret undervisning.

Inspirerende undervisning og engagerede elever
Det farvestrålende materiale slår tonen an til en kreativ undervisning og lærerressourcernes mange idéer til spændende, problemløsende undervisning giver engagement og bedre forståelse.

Fakta

 • Antal materialer63
 • Underserier6
 • Klassetrin1. klasse - 9. klasse

Underserier

  Filtrering
  Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

  63 materialer

  Kolorit 4. klasse, Lærerens ressourcebog
  Dette er en e-bogsudgave af Kolorit - Lærerens ressourcebog - 4. klasse. Bogen knytter sig til Kolorit - matematik for 4. klasse - grundbog og giver inspiration og støtte i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. I ressourcebogen findes: generel vejledning om matematikundervisningen på mellemtrinnet gode råd til forældresamarbejdet side-til-side vejledning facitliste kopiark evalueringsark

  Fås som

  • e-bog

  e-bog

  Pris pr. skole.

  Pris pr. skole.

  499,00 kr.

  623,75 kr. inkl. moms

  Kolorit 7. klasse, Lærerens bog
  Kolorit i overbygningen består af grundbog, kopimappe og lærerens bog.   Kolorit 7 - matematik lærerens bog består af en indledning og en side-til-side vejledning. I indledningen gives en beskrivelse af opbygningen i grundbogen, herunder hvordan der arbejdes med målsætning og evaluering.   Side-til-side vejledningen til hvert kapitel indeholder: introduktion til hvert kapitel med en oversigt over kapitlets centrale faglige begreber og en huskeliste med oversigt over de hjælpemidler, som eleverne kan få brug for. På siden kan læses om de overordnede overvejelser omkring arbejdet med kapitlet, samt hvilke kompetencer der især er mulighed for at sætte fokus på. citater fra faghæftet, der er med til at tydeliggøre og uddybe, hvilke mål der er sat op for arbejdet med hvert kapitel. vejledning til de enkelte af hvert kapitels sider, herunder forslag til organisering og differentiering. På siderne findes facit til opgaverne i grundbogen og henvisning til sider i Kolorit 7 - matematik kopimappe, der knytter sig til arbejdet med den aktuelle side i grundbogen. Til Kolorit-systemet er knyttet en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk.   Til lærerens bog hører: Kolorit 7 - matematik grundbog Kolorit 7 - matematik kopimappe

  Fås som

  • e-bog

  e-bog

  Pris pr. skole.

  Pris pr. skole.

  729,00 kr.

  911,25 kr. inkl. moms

  Kolorit 7. klasse, grundbog
  Kolorit 7 - Matematik Grundbog indeholder 12 kapitler, hvoraf 8 tager udgangspunkt i et matematisk område, fx "Areal" og "Matematikkens sprog". Derudover er der 3 tematiske kapitler, fx "Historiske matematikere", og et kursus i "Excel regneark". Hvert kapitel indledes med en introside og en ramme med målene for arbejdet og afsluttes med en pointeside, hvor elevernes udbytte af arbejdet med kapitlet evalueres. I kapitlet arbejder eleverne med: mundtlige sider, hvor der lægges op til, at eleverne i grupper eller på klassen snakker om og med matematik. problemsider, hvor eleverne sammen eller enkeltvis arbejder med problemløsning. færdighedssider, hvor elevene øver de færdigheder, der hører med til det matematiske område, kapitlet handler om. Til systemet Kolorit hører en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk, hvor eleverne bl.a. kan hente filer, som de skal bruge i arbejdet med bogen. På hjemmesiden ligger de kopiark, som der henvises direkte til i bogen. Til grundbogen hører: Kolorit 7 - matematik kopimappe  Kolorit 7 - matematik lærerens bog    

  Fås som

  • Bog

  Bog

  Pris pr. stk.

  Pris pr. stk.

  201,00 kr.

  251,25 kr. inkl. moms

  +-
  Kolorit 9. klasse, lærerens bog
  Kolorit i overbygningen består af grundbog, kopimappe og lærerens bog.   Kolorit 9 - matematik lærerens bog består af en indledning og en side-til-side vejledning. I indledningen gives en beskrivelse af opbygningen i grundbogen, herunder hvordan der arbejdes med målsætning og evaluering. Side-til-side vejledningen til hvert kapitel indeholder: introduktion til hvert kapitel med en oversigt over kapitlets centrale faglige begreber og en huskeliste med oversigt over de hjælpemidler, som eleverne kan få brug for. På siden kan læses om de overordnede overvejelser omkring arbejdet med kapitlet, samt hvilke kompetencer der især er mulighed for at sætte fokus på. vejledning til de enkelte af hvert kapitels sider, herunder forslag til organisering og differentiering. På siderne findes facit til opgaverne i grundbogen og henvisning til sider i Kolorit 9 - matematik kopimappe, der knytter sig til arbejdet med den aktuelle side i grundbogen. Til Kolorit-systemet er knyttet en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk. På hjemmesiden findes der oversigter over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med de enkelte kapitler.   Til lærerens bog hører: Kolorit 9 - matematik grundbog Kolorit 9 - matematik kopimappe  

  Fås som

  • Bog

  Bog

  Pris pr. stk.

  Pris pr. stk.

  342,00 kr.

  427,50 kr. inkl. moms

  +-
  Kolorit 8. klasse, lærerens bog
  Dette er en ny udgve af Kolorit 8 - matematik lærerens bog. I denne udgave er henvisninger og citater fra Fælles Mål 2009 fjernet og erstattet med henvisninger til Kolorits hjemmeside, hvor der er oversigter over, hvilke Forenklede Fælles Mål der er sat opfor arbejdet med de enkelte kapitler i grundbogen.  Kolorit 8 - matematik lærerens bog består af en indledning og en side-til-side vejledning. I indledningen gives en beskrivelse af opbygningen i grundbogen, herunder hvordan der arbejdes med målsætning og evaluering. Side-til-side vejledningen til hvert kapitel indeholder: - introduktion til hvert kapitel med en oversigt over kapitlets centrale faglige begreber og en huskeliste med oversigt over de hjælpemidler, som eleverne kan få brug for. På siden kan læses om de overordnede overvejelser omkring arbejdet med kapitlet, samt hvilke kompetencer der især er mulighed for at sætte fokus på. - vejledning til de enkelte af hvert kapitels sider, herunder forslag til organisering og differentiering. På siderne findes facit til opgaverne i grundbogen og henvisning til sider i Kolorit 8 - matematik kopimappe, der knytter sig til arbejdet med den aktuelle side i grundbogen. Til Kolorit-systemet er knyttet en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk. Til lærerens bog hører: Kolorit 8 - matematik grundbog Kolorit 8 - matematik kopimappe

  Fås som

  • Bog

  Bog

  Pris pr. stk.

  Pris pr. stk.

  342,00 kr.

  427,50 kr. inkl. moms

  +-
  Kolorit 2. klasse, lærerens ressourcebog
  Kolorit - Lærerens ressourcebog, 2. klasse - e-bog består af 69 siders lærervejledning og 236 kopisider. Lærervejledningen er opdateret og knytter sig til 2. udgave af elevbog 2A og elevbog 2B. De 236 kopisider indeholder opgaver og aktiviteter til videre arbejde med de faglige emner i elevbøgerne, projektarbejdssider, der giver mulighed for at anvende matematikken i tematisk sammenhæng og evalueringssider til den løbende evaluering. Henvisningerne til kopisider i 2. udgave af elevbøgerne er uændrede ift. 1. udgaven. De 236 kopisider knytter sig således også til den nye udgave af elevbøgerne. Denne lærervejledning er en e-bog, lavet som en pdf-fil. Du køber og betaler den her på hjemmesiden. Derefter kan du downloade filen til eget/uddannelsesinstitutionens brug - på jeres egen geografiske adresse.    

  Fås som

  • e-bog

  e-bog

  Pris pr. skole.

  Pris pr. skole.

  329,00 kr.

  411,25 kr. inkl. moms

  Kolorit 9. klasse Kopimappe
  I Kolorit 9 - matematik kopimappe er der opgaver, som giver eleverne mulighed for at arbejde videre med de faglige områder fra grundbogen og træne færdighedsregning.     Kolorit 9 matematik kopimappe indeholder: 3 kopiark, der skal bruges i arbejdet med grundbogen 84 kopiark med opgaver, der supplerer arbejdet med de faglige områder fra grundbogen 6 serviceark, som fx mm-papir 8 sæt til færdighedsregning     Kopimappen indeholder desuden lærervejledning til de enkelte kopiark. Her gives der en kortfattet kommentar til opgaverne på arket, en vurdering af arkets sværhedsgrad og forslag til kobling til grundbogen.     På www.kolorit.gyldendal.dk er der facitliste til kopiarkene og opgavesættene.     Kopimappen kan bruges, når klassen arbejder med Kolorit 9 - matematik grundbog, men den kan også bruges på andre klassetrin og uafhængigt af lærebogssystem.     Til kopimappen hører: Kolorit 9 - matematik grundbog Kolorit 8 - matematik lærerens bog  

  Fås som

  • Bog
  • e-bog
  • Pakke

  Bog

  e-bog
  Pakke

  Pris pr. stk.

  Pris pr. stk.

  744,00 kr.

  930,00 kr. inkl. moms

  +-
  Umulige opgaver
  Umulige opgaver indeholder 45 kopiark, hvor opgaverne består i at tegne såkaldte umulige figurer - figurer, hvor de virkemidler, der skaber en rumlig tegning, bliver anvendt på en overraskende, usædvanlig og modsigelsesfyldt måde.Opgaverne på kopiarkene giver mange muligheder for at opfylde de faglige mål for geometri om at beskæftige sig bl.a. med isometrisk tegning, geometriske former og mønstre. Derudover skærpes elevernes opmærksomhed på vanskelighederne i at omsætte noget rumligt til en plan flade.Opgaverne kan bruges som supplement i matematikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet.

  Fås som

  • e-bog

  e-bog

  Pris pr. skole.

  Pris pr. skole.

  352,00 kr.

  440,00 kr. inkl. moms

  Utrolige regnehistorier
  En utrolig regnehistorie er sjov og udfordrende. Den rimer, rummer faglige begreber og er virkelighedsnær. Til hver regnehistorie er der en opgave, hvor eleverne arbejder selvstændigt med faglige områder som: antalsbestemmelse, tier-venner, talrækken fra 1-20, klokken, deling, addition og subtraktion. Utrolige regnehistorier indeholder 40 kopiark til brug i undervisningen i 0.-2. klasse.

  Fås som

  • e-bog

  e-bog

  Pris pr. skole.

  Pris pr. skole.

  352,00 kr.

  440,00 kr. inkl. moms

  Kolorit 5. klasse. i-bog
  I-bogen til Kolorit - matematik for 5. klasse er en i-bog basis, dvs. en ren digital kopi af den fysiske bog. I-bogen er tænkt brugt sammen med den fysiske bog og giver læreren mulighed for at supplere arbejdet med elevbøgerne på iwb. I-bogen er oplagt til præsentation på iwb, fx i forbindelse med fælles samtaler i klassen.

  Fås som

  • i-bog

  i-bog (Med elevbøger)

  i-bog (Uden elevbøger)

  Pris pr. klasse.

  Pris pr. klasse.

  146,00 kr./år

  182,50 kr. inkl. moms

  Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

  Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies