Kolorit. Indskoling

 

 • Inspirerende undervisning og engagerede elever
   
 • Udvikling af matematisk forståelse
   
 • Problemløsning og samtaler om matematik
   
 • Individuel fordybelse og træning


Matematiksystemet Kolorit består af to engangsbøger på hvert klassetrin fra 1.-3. klasse. Hver bog er inddelt i 6-7 sammenhængende forløb med fokus på et fagligt emne. Det giver plads til faglig fordybelse, samtaler, differentiering og udvikling af forståelse og færdigheder.

Hver bog rummer desuden to forløb med tværfaglige projekter. Projekterne inddrager matematikken på relevante og spændende måder, så eleverne opdager, at de kan bruge deres matematiske færdigheder i forskellige situationer.

Lærerens Ressourcebog til hvert klassetrin indeholder foruden en fyldig vejledning, med uddybende kommentarer til elevbøgerne, også mange råd til, hvordan undervisningen kan organiseres, så den lever op til Fælles Mål. Der er desuden mere end 100 kopisider til ekstratræning på forskellige niveauer eller videre arbejde med emnerne i elevbøgerne. Endelig er der projektarbejdssider og gode idéer til tilrettelæggelsen af elevbøgernes projekter, samt kopiark til den løbende evaluering af den enkelte elevs læring.

Fakta

 • Antal materialer16
 • Klassetrin1. klasse - 3. klasse