Historie 5-6

Kilder og kildekritik
Historie 5-6 præsenterer eleverne for varierede og tydelige tekst- og billedkilder, og de lærer at arbejde med kilderne. Hvad er en kilde? Hvad kan man bruge kilder til? Hvordan arbejder man med kilder? Efter hvert kapitel er der en række spørgsmål til udvalgte kilder, hvor eleverne lærer at redegøre, analysere og perspektivere kildematerialet.

Faglig læsning
Både i grundbogen og på de tilhørende kopisider er faglig læsning medtænkt. I grundbogen bl.a. med forforståelse i alle kapitler. På kopisiderne findes opgaver, der specifikt retter sig mod faglig læsning. På kopisiderne findes desuden kontrolopgaver, skriftlige opgaver og kreative opgaver.

I-bog
i-bogen understøtter og supplerer grundbogens indhold. Med i-bogen er der mulighed for at folde det faglige indhold yderligere ud og give eleverne en større forståelse af tidligere tider.

Fakta

  • Antal materialer6
  • Klassetrin5. klasse - 6. klasse