Godt på vej. 1. klasse

Meningsfuld læseindlæring
  • Vægter forskellige læsestrategier

  • Bygger bro mellem børnehaveklasse og indskoling

  • Sjovt for både drenge og piger

  • Inspirerer og begejstrer


Godt på vej 1 indeholder temaerne Vi finder vej, Vi er venner, Tiden går og Vi bor i Danmark. Vi læser breve fra Møn, hører om Anna og Ottos kaninklub, om sol og måne, møder den lille pige med svovlstikkerne o.m.a.Fortællebogen giver forforståelsen til læsebogens tekster. Bag i læsebogen er en cd-rom med alle tekster, hvor børnene kan arbejde med både hele teksten og dele heraf. Desuden er alle tekster i læsebogen differentierede.

Opgavebøgerne sætter sprogets enkeltdele under lup med afsæt i læsebogen, og i logbogen udfolder børnene sig skriftligt på hvert deres niveau. En særlig skrive- og bogstavbog sætter fokus på trykbogstaverne.Lærervejledningens mange inspirerende fotos og spændende oplæg til undervisningen sætter kød og blod på Godt på vej.

Fakta

  • Antal materialer6
  • Klassetrin1. klasse