Spring til hovedindhold
Fandango 2. klasseFandango 2. klasseFandango 2. klasse

Fandango 2. klasse

Fandango til 2. klasse lægger sig op ad Fælles Mål 2014. I indskolingen er Fandango bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning.

Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på Fandangos i-bog til 2. klasse. Gennem dialogisk oplæsning arbejdes der med udviklingen af elevernes sprogforståelse og deres fornemmelse for fiktion. Der perspektiveres løbende til elevernes egen verden. Opgaverne i arbejdsbogen støtter elevernes aktive sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem såvel talesproglige som skriftsproglige aktiviteter. Ordklasser introduceres i en funktionel ramme, og elevernes egen opmærksomhed og ansvarlighed for at lære sig ukendte ord skærpes.

Arbejdet med elevernes afkodningsfærdigheder i 2. klasse tager afsæt i læsestavebogen. Her er målet, at eleverne lærer at anvende sikre afkodningsstrategier og opnår flydende læsning af alderssvarende tekster. De lærer at anvende lydligt baserede strategier i stavning af almindeligt brugte ord og lærer stavemåder af hyppige, uregelmæssige ord. . De nye færdigheder trænes undervejs i tilpassede læsetekster.

Fakta

  • Antal materialer7
  • Klassetrin2. klasse