Dingo. Lydret

Giver de bedste muligheder

Bøger til den absolutte begynderlæsning
Lydret Dingo er en ny letlæsningsserie for begynder-begynderlæseren. Serien er inddelt i fem niveauer, der benævnes med 1-5 prikker. Serien har en let progression med mange gentagelser og samtidig en "rød tråd" i handlingsforløbet.

Stringent opbygget
Lydret Dingo er stringent opbygget med tydeligt afsæt i det fonologiske princip. Serien har mange gentagelser og meget korte ord uden konsonantklynger. Der er stor overensstemmelse mellem bogstav og lyd.

Ordstoffet er lydret
I kolofonen er angivet i %, hvor mange ord, der er lydrette og lydnære. Lydrette ord defineres som ord, hvor der er direkte overensstemmelse mellem bogstav og lyd, som fx SOL. Lydnære ord defineres som ord, hvor der er næsten overensstemmelse mellem bogstav og lyd, som fx MOR.

Tekst og illustration går op i en højere enhed
Historien er enkel men understøttes og videreudvikles af levende og sjove illustrationer, som appellerer til målgruppen. Tekst og illustration går op i en højere enhed.

Fakta

  • Antal materialer11
  • Underserier4
  • Klassetrin1. klasse

Underserier