Destination

Verden på engelsk
Faktabøger om den engelsktalende verden
I tekst og billeder giver Destination et spændende og varieret indblik i engelsksprogede lande og byer. Bøgerne er skrevet til elever i 8.-10. klasse. Alle forfatterne er engelsksprogede og har tilknytning til det danske skolesystem.

Højt informationsniveau og Freaky Facts
Informationsniveauet i bøgerne er højt, og der er mange forskellige oplevelser og indfaldsvinkler at hente. Et særligt kendetegn ved serien er Freaky Facts - en række "skæve" historier og oplysninger, som gør bøgerne afvekslende og sjove.

Inspirerende layout
Serien har et indbydende layout og flotte, inspirerende fotos. De mange fotos krydrer læseoplevelsen og visualiserer teksten for eleverne. Destination giver lyst til at læse mere.

Solidt supplement til engelskundervisningen
Destination er velegnet som fælles introduktion til et forløb om et engelsksproget område. Alle elever får en fælles referenceramme og vil kunne finde inspiration til emner, de vil undersøge nærmere. Bøgerne kan også bruges som biblioteksbøger.

Fakta

  • Antal materialer7
  • Klassetrin7. klasse - 10. klasse