Spring til hovedindhold
Teo og Dy. Bogstavbog

Teo og Dy. Bogstavbog

Lene Møller

I Teo og Dy, Bogstavbog er en selvstændig arbejdsbog, hvor eleverne kan øve sig i at skrive bogstaverne og lære deres mest almindelige lydforbindelser.

De lærer at sætte dem sammen til små ord, så de kan læse korte sætninger og skrive deres egne tekster til billeder med personerne med Teo og Dy.
Genkendelse af bogstavets standardlyd, der normalt er en del af bogstavnavnet, øves grundigt i forskellige positioner i ord. Foruden standardlydene præsenteres 11 betingede bogstavlyde, som er afgørende for begynderlæserens mulighed for at læse.

Analyse af bogstavlydenes rækkefølge i ord er en vigtig sproglig færdighed, som især trænes med billedopgaver. De fleste billeder kan betegnes med ord, som 5-6-årige normalt kender, men ikke alle. Det er vigtigt, at eleverne kan få afklaret, hvilket ord der kan betegne billedet, når de er i tvivl.

Eleverne læser og staver ord ved at sætte bogstavlyde sammen og ved at udskifte bl.a. vokalen i korte ord.

Her øves løbende 60 huskeordsom først og fremmest er funktionsord (dvs. småord som er, og eller jeg), der forekommer hyppigt i de fleste tekster. Sikker læsning af hyppige funktionsord er en vigtig ordlæsefærdighed på begyndertrinnet.

Teo og Dy, Bogstavbog kan bruges i 0. klasse eller som repetitionsforløb i 1. klasse til de elever, som trænger til et løft i forhold til deres læseudvikling.

Fås som
I alt

72,00 kr.

90,00 kr. inkl. moms

Ingen produkter