Læs mere - skriv mere

Beth Stadum Dencker(red.)

Beskrivelse

Fakta

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for unge og voksne.

Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist selvinstruerende. Der vil være 25-30 sæt, så der er materiale til et kursusforløb. Desuden er der opgaver i basisgrammatik.

Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver, kommenteringsopgaver, interaktive øvelser, grammatiske oversigter og skriveøvelser. Desuden lægger udgivelsen op til, at kursisterne reflekterer over deres læreproces.

Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:

  • Barndomserindringer
  • Rygning
  • Ordblindhed
  • Identitet
  • Madspild
  • Indvandrerkvinder
  • Kærlighed
  • ADHD
  • Reality-tv
  • Grundloven

Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være udfordringer til alle kursister.
Samlet set er det hensigten at give kursisterne mulighed for at læse mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de ikke længere modtager undervisning.

Materialet henvender sig til kursister i ordblinde og fvu-undervisningen, men er også velegnet til sprogskoler og andre undervisningssteder, hvor man arbejder med at forstærke læse- og skriveevnen for unge og voksne.