Kolorit 8. klasse, grundbog
8. klasse - Matematik

Kolorit 8. klasse, grundbog

Thomas Kaas og Heidi Kristiansen

Beskrivelse

Fakta

Kolorit 8 - Matematik Grundbog indeholder 11 kapitler, hvoraf 8 tager udgangspunkt i et matematisk område, fx "Funktioner og ligninger" og "Tal og algebra". Derudover er der 3 tematiske kapitler, fx "Pythagoras og pythagoræerne". Bogen indeholder desuden det nye fagområde trigonometri.

Hvert kapitel indledes med en introside og en ramme med målene for arbejdet og afsluttes med en pointeside, hvor elevernes udbytte af arbejdet med kapitlet evalueres. I kapitlet arbejder eleverne med:

  • mundtlige sider, hvor der lægges op til, at eleverne i grupper eller på klassen snakker om og med matematik.
  • problemsider, hvor eleverne sammen eller enkeltvis arbejder med problemløsning.
  • færdighedssider, hvor elevene øver de færdigheder, der hører med til det matematiske område, kapitlet handler om.

Til systemet Kolorit hører en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk, hvor eleverne bl.a. kan hente filer, som de skal bruge i arbejdet med bogen.

Samme serie

Ingen produkter