Fås som

Bog

Pris pr. stk.

243,00 kr.

303,75 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

243,00 kr.

303,75 kr. inkl. moms

Fandango 5. Grundbog

Trine May og Susanne Arne-Hansen

Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013

I Fandango 5. Grundbog er den moderne børnelitteratur i fokus, og der arbejdes systematisk med elevernes udvikling som kompetente og glade litteraturlæsere.

I første del af grundbogen arbejdes der med kapitlerne personkarakteristik, miljø, virkemidler, komposition, fortællere og synsvinkler, intertekstualitet og tema. I anden del præsenteres en forfatter (Bent Haller), en film (Æblet og Ormen) og en kunstner (Peter Callesen). 

En del af serien Fandango 5. klasse
Fandango 5. Grundbog

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Fandango 5. Arbejdsbog A

Fandango 5. Arbejdsbog A

Pris pr. stk.

67,00 kr.

83,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

Spil gerne "Fandango" i danskundervisningen "Fandango" er et spændende materiale, der rammer tidsånden uden at blive overfladisk eller lefle for nemme løsninger. Grundpillen i systemet er en tyk og tiltalende læsebog fyldt med farver og et væld af illustrationer, som spiller op til de mangfoldige tekster. Bogen er delt op i ti kapitler med overskrifter, der sender stærke signaler om indholdet. Kapitel et, "Skal vi kigge lidt i spejlet?", handler om personkarakteristik og indeholder uddrag af "Prins Faisals ring", "Tifanfaya" og som et mere ukendt bidrag "Et hjem med gevær" af Cato Thau-Jensen. I kapitlet synliggøres det, at personkarakteristik kan manifestere sig på mange måder. Kapitel otte hedder "Daddy is home, baby" og er "Fandango" for 5. klasses forfatterportræt. Bent Haller er repræsenteret ved syv historier og interviewes som afslutning på kapitlet under overskriften "Der er ingen sukker på mine historier". Ind imellem de udvalgte forfattertekster findes introduktioner til eleverne. Kapitel fire om virkemidler indledes således i læsebogen med en side med overskriften: "Vil du gerne være stjerne super tjekket og moderne". Teksten er skrevet med forskellige farver, størrelser i typografien og med stjerner som skel mellem forskellige kategorier. Eleverne kan se pricippet "showing" i fuld udfoldelse. Til eleverne hører desuden to arbejdsbøger med mellem ti og tyve siders opgaver til hvert kapitel. I kapitel et, hvor personkarakteristik er i fokus, skal eleverne udfylde personkort, hvor de skal beskrive hovedpersonerne, og de skal skifte synsvinkel og reflektere over, hvordan historiens personer ville vurdere hinanden. Derefter udfordres de til at finde billeddannende sprogbrug og til at finde citater med brug af henholdsvis "showing" og "telling". I lærervejledningen findes fyrre sider med redegørelser for tekstvalg: om litteraturpædagogik, om læsning, om skrivning og andre udvalgte fokuspunkter. Derefter følger 150 sider med vejledning til de enkelte sider i læsebogen og til sidst 53 kopisider med sange, tjeklister, et teatermanuskript og evalueringsark. En simpel idé som tjeklister virker som en håndgribelig og brugbar hjælp til eleverne, når de skal anvende ny eller gammel viden. En af dem spørger blandt andet således: "Har jeg sat punktummer?", "Har jeg skrevet med stort begyndelsesbogstav?" og "Hænger mine sætninger sammen?" Hvis jeg stod for at skulle have en 5. klasse, ville jeg sandsynligvis vælge "Fandango" som grundlag for undervisningen. Systemet er overskueligt og appetitligt, både når det gælder elev- og lærersiden. Der er fokus på litteraturundervisningens mange facetter, og i tilknytning hertil lægges der op til en række individuelle og gruppeprægede opgaver både af mundtlig og af skriftlig art. Både fagligheden og motivationen er tilgodeset, når man betragter tekstudvalget, der hovedsageligt rummer moderne forfatteres tekster om vigtige facetter i livet. Layoutet er helt i top med overskuelighed og masser af appel til børn og voksne.
Karen Porsborg Nielsen
Folkeskolen01. oktober 2009