FAGET NATUR/TEKNOLOGI

Faget natur/teknologi er det første af fire naturfag, som eleverne støder på i deres skolegang. Det er her, at elevernes interesse for naturfag og teknologi vækkes samt tilegnelsen af de naturfaglige kompetencer dannes. Det bidrager både til elevernes forståelse af verden, og bliver grundlag for elevernes videre færd med naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi.

På denne side kan du læse om Gyldendals materialer, fagportaler og websites til natur/teknologi i både indskolingen og på mellemtrinnet samt Gyldendals analoge natur/teknologimaterialer, PULS og Pirana.

 

Gyldendals fagportal til natur/teknologi i indskolingen

Natur/teknologi 1.-3. klasse er Gyldendals fagportal dedikeret til faget natur/teknologi i indskolingen. Portalen er enkelt og overskueligt opbygget med et design, der er nemt at navigere i.

Øverst på siden finder du fanebladene, ’Hjem’, ’1.-2. klasse forløb’, ’3. klasse forløb’, ’Bibliotek’ og ’Lærer’, der er portalens primære navigationsmuligheder.

Fagportalen lever op til Fælles Mål og består af en række forløb med en stærk didaktik inden for natur/teknologi, der understøtter høj faglighed, et sjovt læringsmiljø og fagets praktiske og problembaserede arbejdsmåder.

Gå til natur-teknologi1-3.gyldendal.dk >

1.-2. klasse forløb og 3. klasse forløb består af ni didaktiserede undervisningsforløb i natur/teknologi hver, som fx ’Årstider’, ’Kroppen’ og ’Vi kopierer naturen’.

De enkelte forløb veksler mellem forskellige arbejdsmetoder, og hvert forløb indeholder faglige tekster, interaktive opgaver, elevmål, evaluering, andre digitale resurser og lærervejledninger.

Lærerdelen til de enkelte forløb indeholder lektionsplaner med elevmål og tegn på læring, en kort introduktion til forløbet og hjælp til opgaverne samt forslag til undersøgende ’ud af klassen aktiviteter’.

Blandt de mange opgavetyper, kan du finde opgaver som bl.a. ’Ordkendskabskort’, ’Tegn og skriv’, ’Lær nye fagord’, ’Fortæl det til andre’, og mange flere. Nogle opgaver knytter sig til elevteksterne, mens andre lægger op til praktisk og undersøgende arbejde.

Bibliotek giver dig mulighed for at søge på specifikke elementer fra enkelte forløb, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Det kan fx være fotos, videoer og illustrationer.

Lærerdelen  indeholder alt, hvad du har brug for at vide om fagportalen. Den indeholder en gennemgang af portalens opbygning, tekster om indholdet på portalen, tankerne bag portalen, didaktiske overvejelser, færdigheds- og vidensmål og meget mere.

Læs mere om natur-teknologi1-3.gyldendal.dk >

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Gyldendals fagportal til natur/teknologi i mellemtrinnet

Natur/teknologi 4.-6. klasse er Gyldendals fagportal dedikeret til faget natur/teknologi på mellemtrinnet. Portalen er opbygget på samme måde som indskolingens fagportal, som blev beskrevet ovenfor.

Ved den ensartede struktur, er overgangen mellem indskoling og mellemtrin er derfor overskuelig for både lærere, elever og forældre. Nedenfor følger en gennemgang af fagportalen.

Gå til natur-teknologi4-6.gyldendal.dk >

4. klasse forløb og 5.-6. klasse forløb indeholder strukturerede forløb til henholdsvis 4. og 5.-6. klassetrin. Forløbene kommer hele vejen rundt om faget natur/teknologi, og hvert forløb rummer materialer til ca. 12 lektioner.

Forløbene indledes med elevmål, og det faglige indhold bliver formidlet med elevhenvendte fagtekster, billeder, videoer, animationer, praktiske og interaktive øvelser. Der lægges altså op til forskellige arbejdsformer og opgaver af vekslende karakter.

Hvert forløb indeholder en evalueringsdel og en lærervejledning, der giver et overblik over omfanget af forløbet med forslag til lektionsplan, redigerbare elevmål samt tegn på læring. Derudover indeholder lærervejledningen supplerende viden om det faglige emne, vejledning til øvelserne samt forslag til klassediskussion og ’ud af klassen aktiviteter’.

Under emnet ’Engineering’ skal eleverne bruge engineeringmetoden i to forskellige forløb – først til at løse en af vores klimaudfordringer i hverdagen: energiforbruget i boliger. Her skal eleverne designe en miljøvenlig og bæredygtig bolig. Det andet forløb handler om, at eleverne skal designe et uderum til både afslapning, friaktiviteter og undervisning.

Læs mere her >

Overgange består af 6 faglige emner, der synliggør overgangene og sammenhængende mellem de forskellige naturfag. Arbejdet med emner, som fx ’Den urolige Jord’ og ’Det rene vand’, klæder eleverne på til naturfag i udskolingen, hvor fællesfagligheden og de bindende elementer mellem naturfagene er essentielt.

Det er altså den perfekte overgang til elevernes videre arbejde med biologi, fysik/kemi og geografi.

Bibliotek giver dig mulighed for at søge på specifikke elementer fra enkelte forløb, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Det kan fx være billeder, videoer og øvelser og tjek-opgaver. Øvelserne kan enten printes eller løses direkte på skærmen, og de veksler mellem selvstændige opgaver, gruppearbejde, klassegennemgang og ’ud af klassen aktiviteter’.

Lærerdelen indeholder alt, hvad du har brug for at vide om fagportalen. Den indeholder en gennemgang af portalens opbygning, tekster om indholdet på portalen, tankerne bag portalen, didaktiske overvejelser, færdigheds- og vidensmål og meget mere.

Læs mere om natur-teknologi4-6.gyldendal.dk >

Bestil prøveadgang til portalen >

Danske dyr og Verdens dyr – Gyldendals websites til natur/teknologi

Gyldendals prisvindende website, Danske dyr, giver eleverne mulighed for at få den danske natur ind under huden – selv fra klasseværelset. Eleverne kan læse om alle Danmarks dyr på det niveau, der passer bedst til dem. Der er tekster til både nye og øvede læsere.

Verdens dyr følger samme skabelon som Danske dyr, hvor eleverne bliver inviteret ind i det kæmpestore dyreunivers. De to websites har det samme lækre og enkle design, og her er det kun fantasien, der sætter
grænser for, hvad eleverne kan møde af opgaver og aktiviteter.

På portalen kan eleverne navigere mellem fanerne ’Dyr’, ’Forløb’, ’Tema’, ’Aktiviteter’, ’Mine sider’, ’Væg’ og ’Info’.

Under fanen ’Dyr’ kan eleven danne sig et overblik over Danmarks mange spændende dyr, som er inddelt efter dyregrupper. Derved kan eleverne blive klogere på, hvilke dyr der tilhører de forskellige dyregrupper.  Alle dyrene er ledsaget af et billede.

Fanen ’Forløb’ indeholder 10 forskellige forløb, hvor det anbefalede klassetrin er angivet. Fx ’Livet i vandhullet’, som er anbefalet til 3.-6. klassetrin.

Under ’Tema’ findes der et væld af temaer inden for natur/teknologi, fx ’Berømte naturforskere’ eller ’Farlige dyr i Danmark’. Her findes der tekster om de forskellige temaer, lærervejledning samt forslag til aktiviteter og undersøgelser.

’Aktiviteter’ er inddelt i fire kategorier: ’Lav en præsentation’, ’Opgaver’, ’Undersøg naturen’ og ’Naturjagter’. Fx kan eleverne opleve at lave tegneserier, foretage interviews, skrive fabler, beregne størrelsen på et akvarium, bygge fuglekasser, fange edderkoppespind samt deltage i de årlige, landsdækkende naturjagter, som ’Den store edderkoppejagt 2020’.

Gå til danske-dyr.dk >

Gå til verdens-dyr.dk >

 

 

Natur/teknologisystemet PULS

PULS er Gyldendals natur/teknologisystem fra 1.-6. klasse. Systemet består af analoge grundbøger, digitale i-bøger og websitet, puls.gyldendal.dk. På websitet finder du de digitale i-bøger samt digitale resurser som videoklip, animationer, interaktive opgaver og PDF-filer af de kopiark, der er knyttet til de enkelte kapitler i grundbøgerne.

Gå til puls.gyldendal.dk >

Natur/teknologi på den nemme måde

PULS består af grundbøgerne PULS 1-6, kopiark og lærervejledninger. Systemet lægger op til en undervisning, der veksler mellem det teoretiske og det praktiske, hvor eleverne gennem tekstlæsning, opgaver, forsøg og eksperimenter skal lære og erfare deres omverden.

Hvert kapitel indledes med en introduktion, der kort beskriver, hvilke områder eleverne kommer til at lære om. På den måde bliver de faglige mål tydelige for eleverne.

Alle nye faglige begreber i grundbogen er markeret med fed, så det er nemt for både lærere og elever at arbejde målrettet med de faglige begreber.

Gå til PULS >

Pirana til natur/teknologi

Pirana natur/teknologi er supplerende træningshæfter til faget natur/teknologi. De består af masser af sjove og varierede træningsøvelser- og opgaver. På hæftets første side kan eleverne skematisere og planlægge deres lektier og arbejde. Nogle af opgaverne foregår uden hjælpemidler, hvor andre skal laves ved hjælp af bøger eller internet.

Pirana har en klar faglig struktur, der gør det nemt og overkommeligt for eleverne at gå i gang. Fx under ”Pattedyr” skal eleverne løse forskellige opgaver vedrørende pattedyr. Her skal eleverne ud fra billeder kunne identificere pattedyr, eller angive om forskellige udsagn om pattedyr er fup eller fakta.

Pirana natur/teknologi kan købes i tre forskellige udgaver.