GEOGRAFIUNDERVISNING MED GYLDENDAL

Naturfagene geografi, fysik/kemi og biologi er indbyrdes forbundet af de begreber og arbejdsformer, der findes i fagene. Vores materialer og systemer til de respektive naturfag afspejler denne tankegang, og sammenhængskraften mellem naturfagene afspejles også i den fællesfaglige naturfagsprøve og de tre skriftlige udtræksprøver.

I faget geografi tilbyder Gyldendal en række materialer og systemer, der understøtter både den daglige geografiundervisning med masser af geografiopgaver, og som tiltænker geografi som en del af den naturfaglige forståelse.

Her på siden kan du læse om Gyldendals fagportal i geografi, geografi.gyldendal.dk, digitalt undervisningsmateriale om fællesfaglige fokusområder, som er omdrejningspunktet for den fællesfaglige naturfagsprøve, webbaserede geografiprøver og geografiopgaver samt vores analoge materialer til geografiundervisningen – Verdens naturfag, GEOS og Pirana – hvoraf Verdens naturfag og GEOS også findes som i-bøger.

 

Gyldendals fagportal til geografi 7.-9. klasse

På Gyldendals store fagportal til geografi, Geografi.gyldendal.dk, har vi samlet alt det bedste til din geografiundervisning. Websitet kombinerer den høje faglighed fra bøgernes verden med den levende og kreative omgang med faget fra den digitale verden.

Fagportalens design er let for både lærere og elever at omgås. Bag de simple navigationsmuligheder på websitet gemmer der sig et væld af muligheder, forløb og geografiopgaver til din geografiundervisning. Nedenfor vil vi kort gennemgå nogle af portalens muligheder.

forsiden af fagportalen kan du lynhurtigt klikke dig videre til fagportalerne for henholdsvis fysik/kemi, biologi og naturfagsprøven.

Forløb er der, hvor størstedelen af portalens indhold befinder sig og centrerer sig omkring. Her finder du en masse vedkommende geografiforløb med højt fagligt indhold, som fx ’Klima under forandring’. Til hvert emne er der knyttet et antal forløb, hvor fx ’Menneskeskabte klimaforandringer’ knytter sig an til ’Klima under forandring’.

Forløbene består af elevhenvendte multimodale tekster, masser af geografiopgaver af forskellig karakter, praktiske øvelser og aktiviteter, lærervejledninger, elevmål, evalueringsdele og links til yderligere information om emnerne.

Forløbene er præsenteret i forskellige medietyper, så eleverne veksler mellem faglig læsning, videoer, billeder og animationer.

 

Spot på åbner op for en række aktuelle naturvidenskabelige artikler. Artiklerne er skrevet således, at de altid forener mindst to af de tre naturfag, hvilket er i tråd med princippet om fællesfaglighed mellem naturfagene.

Det kan fx være artikler som ’Et hav af plast’ eller ’Radioaktive svin’. Til alle artikler er der formuleret arbejdsspørgsmål og opgaver.

Biblioteket giver dig funktionen at søge på specifikt indhold fra de større forløb, så man hurtigt kan danne sig et overblik. Man kan søge efter billeder, øvelser, tjek-opgaver, videoer og GIS-kort, der kan downloades.

Det kan være smart, hvis man fx har haft et forløb om pladetektonik og vil teste eleverne i dette med en tjek-opgave. De mange geografiopgaver kan enten løses direkte på skærmen i klassens fællesskab, eller de kan printes ud fra fagportalen. Opgavetyperne varierer, hvilket medfører et stærkt grundlag for differentieret undervisning.

Biblioteket indeholder også fem naturfaglige podcasts, fx om Alexander von Humboldt.

Lærerdelen kan du læse meget mere om de didaktiske overvejelser bag fagportalen, om dens yderligere muligheder og bestanddele – alt hvad du har brug for at vide om portalen, findes her.

Her kan du også læse om de fællesfaglige fokusområder, forslag til årsplaner, planlægning af din geografiundervisning, forslag til ud-af-klassen aktiviteter og meget mere.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

 

Fællesfaglige fokusområder

Elevernes arbejde med naturfagene i udskolingen handler i høj grad om at kunne se sammenhængene mellem de enkelte naturfag. Eleverne lærer at forstå, hvordan naturfagene spiller sammen, og hvordan de udfordringer, som naturvidenskaben forsøger at løse, skal løses sammen.

I den fællesfaglige naturfagsprøve bliver eleverne testet i de naturfaglige kompetencer, ligesom de også gør i de skriftlige udtræksprøver.

Læs mere om prøverne her >

Ifølge Fælles Mål skal eleverne gennemføre seks ud af ni fællesfaglige undervisningsforløb i løbet af 7.-9. klasse. Forløbene er problembaserede og tager udgangspunkt i de naturfaglige kompetencer.

Blandt disse gennemførte fællesfaglige forløb, skal eleverne udvælge mindst fire forløb, som de skal opgive til den fællesfaglige naturfagsprøve.

Få et overblik over de fællesfaglige fokusområder >

Eller læs mere om dem her >

 

Kompetencebaserede geografiprøver

Gyldendal har lanceret tre websites til hvert naturfag, der knytter sig til de skriftlige udtræksprøver i henholdsvis geografi, fysik/kemi og biologi. Webprøver til geografi består således af kompetencebaserede geografiprøver, øveprøver, emneprøver og tidligere geografiprøver. Her kan eleverne få testet og styrket deres naturfaglige forståelse, deres færdigheder inden for geografi samt de naturfaglige kompetencer.

Websitet fungerer som prøveforberedende, hvor eleverne har mulighed for at træne op til den skriftlige geografiprøve. Her bliver det anskueliggjort for lærere og elever, hvor den enkelte elevs faglige niveau ligger, og hvad der eventuelt kan arbejdes videre på. På den måde fungerer websitet også som et trænings- og repetitionssite.

Geografiprøverne er selvrettende og testresultaterne er tilgængelige efter testens afslutning. Webprøverne kan derfor med fordel benyttes både som introduktion til et fagligt emne og som evalueringsværktøj.

Gå til webprøver til geografi >

Webprøver til geografi:

  • Kompetencebaserede prøvesæt
  • Emnebaserede geografiprøver, der prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder
  • Tidligere prøveforberedende geografiprøver, der tildeles af læreren
  • ·Øveprøver, der er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges som individuelt træningsmateriale
  • Detaljeret respons på alle geografiprøver, nem adgang til testresultater og intet rettearbejde for læreren
  • Særdeles velegnede som evalueringsværktøj
  • Lærervejledning

 

Bestil prøveadgang her >

Verdens naturfag – Et fællesfagligt naturfagssystem

Verdens naturfag er Gyldendals nyskabende naturfagssystem til udskolingen. Systemet har fokus på og tydeliggør fællesfagligheden mellem geografi, biologi og fysik/kemi. Verdens naturfag består af analoge grundbøger til hvert naturfag, digitale i-bøger og websitet, verdensnaturfag.gyldendal.dk.

Alle kapitlerne i grundbøgerne indledes med en illustrerende model, der tydeliggør sammenhængene naturfagene imellem. Hvert kapitel er inddelt i underkapitler, der indledes med et spørgsmål og afsluttes med en opsummering af dette.

For at støtte elevernes faglige læsning optræder der løbende illustrationer, foto og begrebsbokse til teksterne. Ligeledes understøttes alle aktiviteter af 1-3 naturfaglige kompetencer. Kapitlerne afsluttes med en fællesfaglig udfordring, der støtter eleverne frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve.

Eleverne bliver rustet til at demonstrere og belyse en fællesfaglig problemstilling ud fra de naturfaglige kompetencer og gennem anvendelse af relevant og fagspecifikt indhold.

Grundtanken i Verdens naturfag er således både at arbejde med forståelsen af sammenhænge på tværs af fagene og styrkelse af fagligheden i det enkelte naturfag.

Systemet består i geografiundervisningen af grundbøgerne, Geografi 1 til 7. klasse, Geografi 2 til 8. klasse og Geografi 3 til 9. klasse. Herudover findes der også i-bogen, Fællesfaglige fokusområder, der består af syv fællesfaglige fokusområder.

Et af emnerne er fx Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan, med tilhørende artikler, der afdækker emnet fra forskellige naturfaglige vinkler. Eleverne lærer her at anskue emnerne og problemstillingerne, både fra en fysisk/kemisk, geografisk og biologisk vinkel.

Til hvert fællesfagligt fokusområde er der tilknyttet et ark, som skal støtte elevernes arbejde med selvvalgte problemstillinger, arbejdsspørgsmål og valg af undersøgelsesområde.

Læs meget mere om Verdens naturfag her >

GEOS til geografiundervisningen

GEOS er Gyldendals system til geografiundervisningen og består af analoge grundbøger, digitale i-bøger og websitet, geos.gyldendal.dk. I i-bøgerne kan du finde digitale resurser som videoklip, animationer, interaktive geografiopgaver og PDF-filer af de kopiark, der er knyttet til de enkelte kapitler i grundbøgerne.

Gå til geos.gyldendal.dk >

Geografiopgaver- og undervisning med højt fagligt niveau

GEOS består af grundbøgerne, GEOS A, GEOS B og GEOS C, kopimapper og lærervejledninger. Hver grundbog indeholder en række emner inden for geografi, som fx ’Vejr og klima’ og ’Den levende jord’.

Hvert kapitel indledes med en ”Øjenåbner”, som fx kan være et billede eller en historie, der fortæller noget om det forestående emne i grundbogen. Øjenåbneren er en introduktion til emnet og lægger op til en klassediskussion, så lærer og elever får en idé om, hvad de i forvejen ved om emnet.

Flere steder inden for hvert emne er der bokse med ”Nyttige informationer”, der forklarer de ord og begreber, eleverne møder i teksten. Det er et godt værktøj til at repetere nøglebegreberne ved emnerne.

Hvert kapitel har også en række aktiviteter og øvelser, som oftest skal løses i fællesskab. Ligesom med de andre naturfag, lægger faget geografi op til fysiske aktiviteter og undersøgelser, hvor eleverne kan teste de naturfaglige kompetencer og metoder.

Gå til GEOS her >

Pirana til geografi

Pirana er træningshæfter, som Gyldendal har udgivet til en række forskellige fag. Hæftet til geografi fungerer perfekt som supplerende opgaver til din geografiundervisning. I hæftet findes en masse geografiopgaver, inddelt efter emne, og opgaverne varierer både i forhold til opgavetype, og om eleverne skal bruge hjælpemidler eller skal løse dem uden.

Den klare faglige struktur i Pirana, gør det overskueligt for eleverne at arbejde selvstændigt med. Fx under ”Den blå planet” skal eleverne løse opgaver vedrørende Jorden, Solen og Månen, hvor eleverne skal løse forskellige opgavetyper. Der er også undersøgende opgaver, hvor eleverne ved brug af hjælpemidler skal undersøge forskellige forhold.

Se hæfterne her >