FAGET BIOLOGI

Naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi er forbundet af de begreber og arbejdsformer, der findes i fagene. Vores systemer til de respektive naturfag afspejler denne tankegang. Sammenhængskraften mellem fagene kommer også til udtryk i den fællesfaglige naturfagsprøve og de tre skriftlige udtræksprøver.

I faget biologi tilbyder Gyldendal fagspecifikke såvel som fællesfaglige materialer og hjælpemidler, der både understøtter fagets individuelle praktiske arbejdsmåder og faglighed og fagets medvirken i den naturfaglige forståelse.

På denne side kan du læse om Gyldendals fagportal i biologi, biologi.gyldendal.dk, digitalt undervisningsmateriale om fællesfaglige fokusområder, som er omdrejningspunktet for den fælles prøve i naturfag, webprøver til biologi samt Gyldendals analoge materialer til faget biologi – Verdens naturfag, BIOS og Pirana – hvoraf Verdens naturfag og BIOS også findes som i-bøger.

Gyldendals fagportal til biologi 7.-9. klasse

Biologi.gyldendal.dk er vores fagportal til biologi i udskolingen. Portalen er enkelt opbygget med et design, der er nemt at navigere i for både lærere og elever. Øverst på siden og i venstremenuerne er der fire faneblade, som er portalens primære navigationsmuligheder. Her finder du fanerne ’Forløb’, ’Spot på’, ’Bibliotek’ og ’Lærer’.

 

forsiden af fagportalen kan du lynhurtigt klikke dig videre til fagportalerne for henholdsvis fysik/kemi,  geografi og naturfagsprøven.

 

Forløb  indeholder strukturerede undervisningsforløb i faget biologi, inddelt efter overordnede faglige emner, som fx ’Menneske og sundhed’. Til hvert emne er der knyttet et antal forløb.

Forløbene består af multimodale faglige tekster med et væld af praktiske opgaver og øvelser, eksperimenter og faglige undersøgelser, videoer, animationer, links til yderligere information om emnet samt elevmål, lærervejledning og evaluering.

 

Spot på giver adgang til en række aktuelle naturvidenskabelige artikler. Artiklerne omfavner fællesfagligheden og bringer minimum to af de tre naturfag i spil.

Det kan fx være artiklerne ’Corona og COVID-19’ eller ’Mikroplast’, som eleverne giver sig i kast med. Der er udarbejdet spørgsmål og opgaver til alle artikler.

 

Bibliotek  giver dig og dine elever mulighed for at søge på specifikke elementer fra enkelte forløb. Det kan fx være billeder eller videoer, øvelser eller tjek-opgaver.

Øvelserne tilgodeser arbejdet med de naturfaglige kompetencer og består af laboratorieforsøg, feltundersøgelser, iagttagelser, befolkningsundersøgelser og dataopsamling.

Tjek-opgaverne er selvrettende opgaver af forskellige typer, fx multiple choice eller tipskupon.

Biblioteket indeholder også fem fagrelevante podcasts, bl.a. om vaccinens historie.

 

Lærerdelen indeholder alt, hvad du har brug for at vide om fagportalen. Her kan du finde en grundig gennemgang af portalens opbygning og bestanddele, herunder alt fra faglige emner til tankerne bag portalen, fællesfaglige fokusområder, didaktiske overvejelser og meget mere.

Fremtiden er fællesfaglig

Fællesfagligheden gennemsyrer de tre naturfag i udskolingen, og målet er, at eleverne skal blive rustet til at se sammenhængene mellem de enkelte fag, og hvordan man kan arbejde med fællesfagligheden.

I den fælles mundtlige naturfagsprøve bliver eleverne testet i de naturfaglige kompetencer, ligesom de også gør i de skriftlige udtræksprøver.

Få prøveadgang og læs mere om prøverne her >

Portalen indeholder ni strukturerede og problembaserede fællesfaglige undervisningsforløb. Eleverne skal ifølge Fælles Mål gennemføre seks fællesfaglige undervisningsforløb i løbet af 7.-9. klasse og udvælge minimum fire forløb fra 8.-9. klasse, som de skal opgive til den fælles prøve i naturfag.

Få er overblik over de fællesfaglige fokusområder >

Eller læs mere om dem her >

Kompetencebaserede webprøver til biologi

Gyldendal har lavet tre websites til webprøverne i de tre naturfag, herunder webprøver til faget biologi. Websitet fungerer som prøveforberedende til den skriftlige udtræksprøve i biologi og som et træningssite til dygtiggørelsen af elevernes naturfaglige forståelse, færdigheder og kompetencer.

På sitet har eleverne mulighed for at vælge webprøver, der øver den skriftlige prøve i biologi. Andre af webprøverne kan med fordel afholdes før og efter et afsluttet forløb, både som en introduktion til et givent fagligt emne og som repetition.

Webprøverne er selvrettende og testresultaterne og respons er tilgængeligt umiddelbart efter testen. På den måde fungerer webprøverne særdeles godt som evalueringsværktøj og som indikator for, hvor de enkelte elevers niveau ligger.

 Gå til webprøver til biologi > 

Webprøver til biologi:

  • Kompetencebaserede prøvesæt
  • Emnebaserede biologi-test, der prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder
  • Tidligere prøveforberedende biologi-test, der tildeles af læreren
  • ·Øvelser, der er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges som individuelt træningsmateriale
  • Detaljeret respons på alle biologi-test, nem adgang til testresultater og intet rettearbejde for læreren
  • Særdeles velegnede som evalueringsværktøj
  • Lærervejledning

Verdens naturfag – Et fællesfagligt naturfagssystem

Verdens naturfag er Gyldendals nye naturfagssystem til udskolingen, der tydeliggør fællesfagligheden mellem biologi, fysik/kemi og geografi. Systemet består af analoge grundbøger i hvert naturfag, digitale i-bøger og websitet, verdensnaturfag.gyldendal.dk.

Alle kapitler i Verdens naturfag indledes med en model, som tydeliggør sammenhængene på tværs af fagene. Hvert kapitel indledes med underkapitler, som indledes med et spørgsmål og afsluttes med en opsummering af dette.

For at støtte den faglige læsning er der knyttet foto, illustrationer og begrebsbokse til teksterne. Derudover understøtter alle aktiviteter 1-3 kompetencer. Som afslutning på kapitlerne er der en fællesfaglig udfordring, hvor eleverne støttes i arbejdet frem mod den fælles prøve.

Materialet dækker hele udskolingen i alle tre naturfag. Grundtanken i systemet er både at arbejde med forståelsen af sammenhænge på tværs af fagene og styrkelsen af fagligheden i faget.

Systemet understøtter arbejdet frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve, hvor eleverne skal demonstrere, at de ud fra de naturfaglige kompetencer og gennem anvendelse af relevant fagspecifikt indhold kan belyse en fællesfaglig problemstilling.

Udover grundbøgerne i de tre naturfag, fx til Biologi 1 til 7. klasse, Biologi 2 til 8. klasse og Biologi 3 til 9. klasse, består systemet også af i-bogen, Fællesfaglige fokusområder, der netop fokuserer på arbejdet med de fællesfaglige fokusområder.

Her præsenteres eleverne for syv fællesfaglige fokusområder, fx Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, med tilhørende artikler, der belyser emnet fra forskellige naturfaglige vinkler. Til hvert fællesfagligt fokusområde er der knyttet et ark, som skal støtte elevernes arbejde med problemstillinger, arbejdsspørgsmål og valg af undersøgelsesområde.

Læs meget mere om Verdens naturfag her >

Biologisystemet BIOS

BIOS er Gyldendals prisvindende biologisystem, der tager afsæt i traditionelle emner inden for biologi. Systemet består af analoge grundbøger, digitale i-bøger og websitet, bios.gyldendal.dk. I i-bøgerne kan du finde digitale resurser som videoklip, animationer, interaktive opgaver og PDF-filer af de kopiark, der er knyttet til de enkelte kapitler i grundbøgerne.

Gå til bios.gyldendal.dk > 

Aktiviteter og undersøgelser i fokus

BIOS består af grundbøgerne BIOS A, BIOS B og BIOS C, som alle også er udkommet i en lightversion, der er beregnet til usikre læsere. På den måde samler og favner systemet bredt, så alle elever kan få udbytte af undervisningen. Hver grundbog består af 10-13 biologiske emner, som fx Ferskvand, Genetik eller Dyrevelfærd.

Hvert kapitel indledes med en ”Øjenåbner”, som fx kan være et billede eller en historie, der knytter an til det forestående emne. Øjenåbneren giver anledning til klassediskussion og kan give et praj om, hvad elevernes forudsætninger er, og hvad de på forhånd ved om emnet.

Flere steder inden for hvert emne er der bokse med ”Nyttige begreber”, der forklarer de ord og begreber, eleverne møder i teksten. Det er et godt værktøj til at repetere nøglebegreberne ved emnerne.

Faget biologi lægger op til mere end blot tekstlæsning, og her er aktiviteter og undersøgelser væsentlige. I BIOS medfølger der kopiark, der giver anledning til praktiske undersøgelser og elevaktiviteter, der ofte foregår ude i naturen.

Gå til BIOS her >

Pirana til biologi

Pirana biologi er et supplerende træningshæfte til biologiundervisningen. Det består af masser af sjove og varierede træningsøvelser- og opgaver. På hæftets første side kan eleverne skematisere og planlægge deres lektier og arbejde. Nogle af opgaverne foregår uden hjælpemidler, hvor andre skal laves ved hjælp af bøger eller internet.

Pirana har en klar faglig struktur, der gør det nemt og overkommeligt for eleverne at gå i gang med opgaverne. Fx under ”Planter” skal eleverne løse opgaver vedrørende planters opbygning, hvor eleverne gives flere forskellige valgmuligheder. Der er også undersøgende opgaver, fx hvad invasive planter er, hvor eleverne ved brug af hjælpemidler skal undersøge forskellige biologiske forhold.

Se hæfterne her >