GYLDENDAL KVIK

Digital træning til dansk, matematik og sprog

Gyldendal KVIK er mere end træning. Det er nye træningssites til dansk og matematik, der er baseret på moderne træningsformer med fokus på elevernes progression gennem differentieret træning.
 
På lærerens del af sitet er det nemt at oprette egne træningssæt eller vælge færdige opgavesæt. Selvrettende opgaver sparer tid og ressourcer, og så samler Kvik statistik og resultater, så det er let at følge elevernes udvikling. 

Gyldendal KVIK træningssites til tysk og engelsk er under udvikling. 

Derfor skal du vælge Gyldendal KVIK

  • Differentieret træning der automatisk tilpasser sig elevens niveau 
  • Motivering undervejs i træningen til de mindste elever 
  • Lav dine egne opgavesæt, eller benyt dig af de mange køreklare træningssæt fra den store opgavebank 
  • Træning på tid - ikke antal opgaver = alle træner lige meget 

Kviktysk

Udkommer april 2023

Kvikengelsk

Udkommer august 2023

Hold dig opdateret