Undervisningsmateriale til FGU

I videoerne herunder kan du se, hvordan nogle af de ansatte på produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard synes, at det ideelle undervisningsmateriale skal formes på den nye FGU. De fremhæver bl.a. at det er vigtigt eleverne føler sig mødt og at der er mulighed for at differentiere undervisningen.

FGU Lea Thøfner

Lea, værkstedslærer

Sanne, faglærer

Hvordan lykkes FGU'en

Vi spurgte også, hvordan de mener at FGU'en kan lykkes. De mener bl.a. det er vigtigt at fokusere på, at skabe kvalitet i undervisningen og favne alle eleverne i den nye FGU.

Sanne, faglærer

Githa, EGU og PBE vejleder

Tommy, leder af FGU, Midt- og Østsjælland

Lea, værkstedslærer