Grundpakken til SSA

iBogspakken indeholder 7 iBøger, som dækker de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet i social- og sundhedsassistentuddannelsen.

1: Det sammenhængende borger- og patientforløb - Kig i iBogen

2: Farmakologi og medicinhåndtering - Kig i iBogen

3: Kvalitet og udvikling - Kig i iBogen

4: Mødet med borgeren og patienten - Kig i iBogen

5: Psykisk sygdom og sygepleje - Kig i iBogen

6: Somatisk sygdom og sygepleje. Bind 1 og 2 - Kig i iBogen

7: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering - Kig i iBogen

Med denne pakke køber du én samlet adgang til alle 7 iBøger.