Sæt skub i læsningen af fagtekster med fagbog.gyldendal.dk

At læse faglige tekster kræver mere end at knække læsekoden. På Gyldendals nye fagbogsportal er der rig mulighed for at gøre eleverne til stærke læsere af fagtekster.

En meget stor del af det at gå i skole og blive klogere handler om at kunne læse faglige tekster. Men hvis eleverne skal have det fulde udbytte af teksten, er det ikke nok at have knækket læsekoden. At læse, forstå og anvende en faglig tekst kræver noget andet end at læse for sjov.

”Faglig læsning betyder, at man læser for at lære – ikke for at lære at læse,” siger Lisbeth Hoff, der er lærer og cand.pæd. i dansk og master i læse- skrivedidaktik. Hun har leveret en del af materialet til Gyldendals nye fagbogsportal, fagbog.gyldendal.dk, med mere end 100 digitale fagbøger, skriveværksted, videoer, opgaver, udførlig lærervejledning osv. Portalen henvender sig til elever på alle klassetrin og i stort set alle fag i grundskolen.

Der er med andre ord tale om en undervisningsportal, hvor eleverne ikke bare har mulighed for at tilegne sig en masse viden om alle mulige emner fra elefanter til 1. verdenskrig. De lærer også, hvordan en faglig tekst er bygget op, hvordan de sikrer sig, at de forstår det, de læser og sidst, men ikke mindst, hvordan de selv kan producere en fagtekst.

”Faglig læsning er en proces, der handler om at tilegne sig ny viden, som kan bygges oven på den viden, man har i forvejen. Faglige tekster er kendetegnet ved at være informationstætte, have komplekse sætningsstrukturer og indeholde overordnede begreber og abstrakte ord. Derfor skal eleven læse mere opmærksomt og fokuseret, end hvis han eller hun læser en bog for at få en god oplevelse,” siger Lisbeth Hoff.

fagbog.gyldendal.dk er der gode muligheder for at hjælpe eleverne gennem hele processen og i løbet af grundskolen gøre dem til kompetente læsere af faglitteratur. Et af midlerne er anvendelse af læseforståelsesstrategier, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og tager udgangspunkt i den enkelte fagbog.


LÆS OGSÅ: LÆSNING ER UNDER FORANDRING


”Der er forslag til læseforståelsesstrategier til alle niveauer på fagbogsportalen, så eleverne kan lære at mestre forskellige strategier og vælge den bedst egnede til formålet. Målet er, at eleverne bliver så fortrolige med at inddrage den slags strategier i deres læsning, at de bevidst kan udvælge og anvende egnede strategier, når de skal læse og fastholde viden inden for de specifikke fag i skolen. Det er noget, de kan bruge resten af livet i mange forskellige sammenhænge – både i uddannelses- og arbejdsøjemed,” siger Lisbeth Hoff.


Skriveværksted
Som noget helt unikt indeholder fagbog.gyldendal.dk et skriveværksted med forfatterkursus, anmelderredskab, SkoleTube-univers mm. Her lærer eleverne at opbygge, researche til, skrive og udgive deres egne faglige tekster. Det kan fx være anmeldelser, som er en disciplin i sig selv, der bliver omhyggeligt gennemgået i en video med anmelder på Weekendavisen, Søren Staal Balslev. Desuden kan de prøve kræfter med at omdanne teksterne til multimodale projekter.

SE EN VIDEO OM, HVORDAN DU BRUGER FAGBOG.GYLDENDAL.DK

”Tendenser inden for den nyeste skriveforskning har fokus på, at eleverne i grundskolen skal skrive mange forskellige slags tekster – både lange og korte tekster – at de skal skrive ofte, og at de skal skrive om det, de har læst. Der er også fokus på, at en stor del af skrivningen bør foregå i skolen, hvor ­­eleverne kan få støtte og vejledning til deres skriveproces af læreren,” siger Lise Jæger, redaktionschef på danskredaktionen, Gyldendal Uddannelse.

SE OGSÅ MATERIALET 'LÆSNING I FAGENE' OM AT LÆSE FOR AT LÆRE (GRATIS)

Mere om fagbog.gyldendal.dk:

De mere end 100 digitale fagbøger er alle en del af Gyldendals kendte fagbogsserier.

Samtlige fagbøger er indlæst af skuespillere.

Det meget varierede indhold sikrer, at både elevernes interesser og det faglige sigte bliver tilgodeset.

På forfatterkurset gennemgår forfatteren Troels Gollander i en række små videoer skriveprocessen trin for trin og lægger op til konkrete skriveøvelser.

I SkoleTube-universet kan eleverne lave deres egne multimodale produktioner

Med Læselog kan eleverne registrere deres læsning og sætte sig mål for læsningen.

Portalen henvender sig til stort set alle fag og alle elever i grundskolen.
Skriveværkstedet på fagbog.gyldendal.dk giver læreren rig mulighed for at varetage den rolle, fordi der ikke skal bruges en masse tid på at sætte hver enkelt elev ind i skriveprocessen og være igangsætter for hele klassen. Ved hjælp af videovejledninger, skriveguides, skabeloner og konkrete eksempler på, hvordan en tekst inden for en given genre kan se ud, kan eleverne arbejde meget selvstændigt og differentieret med opgaverne, mens læreren kan koncentrere sig om at vejlede og give feedback.