Sæt det faglige samarbejde i system med co-teaching

Kravet om, at flere elever skal inkluderes i det almene skoletilbud, har banet vejen for kreative løsninger og nye undervisningsmetoder. En af dem er co-teaching, der stammer fra USA, og som flere danske skoler har taget til sig med succes.

Vi kender alle sammen historier om børn, der er blevet ’tabt på gulvet’ i inklusionens hellige navn. Derfor eksperimenteres der i disse år med at skabe rammer og undervisningsmetoder, der kan sikre, at inklusionen lykkes. En af de metoder, der vinder frem, er co-teaching.

”Co-teaching er en stil. En måde at samarbejde på, hvor to personer med forskellig pædagogisk faglighed er sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisningspraksis,” forklarer lektor Andy Højholdt, som har skrevet bogen Co-teaching – samarbejde om undervisning.

Han understreger, at der er stor forskel på co-teaching og det almindelige samarbejde, som hver dag finder sted mellem kollegaer i de danske folkeskoler. Co-teaching er en mere systematisk, struktureret og planlagt samarbejdsform, der bringer to kollegers faglighed i spil på en ligeværdig måde.

Det kan Signe Sass Bjørch tale med om. Hun er specialpædagog og co-teacher på Holmeagerskolen i Greve Kommune og har arbejdet med co-teaching i et par år i forbindelse med, at skolen skulle inkludere fem børn med autismespektrum-forstyrrelser. Hun siger:

”Helt konkret starter vi med at planlægge vores mødevirksomhed for et helt år ad gangen. Det vil sige, at vi fast hver uge får lagt team-møder ind, så vi kan diskutere børnene på møderne, men også så vi kan skabe et rum for udvikling og refleksion af vores arbejde og få udviklet vores læringsmiljøer.”

Fordel for alle børn
Til daglig er Signe Sass Bjørch altid i klassen sammen med en almen lærer.

”Det betyder, at vi altid er to i klassen, og at vi hver dag sparrer med hinanden, så vi hele tiden reflekterer over vores måde at arbejde på og hele tiden kan udvikle arbejdet med børnene. Til forskel fra, hvis der en gang imellem kommer en konsulent fra fx PPR, som giver os råd og vejledning. ”

Andy Højholdt tilføjer, at co-teaching ikke kun er relevant, når en lærer og en ressourceperson samarbejder om inklusionsopgaven, men i høj grad også kan kvalificere samarbejdet generelt, når to undervisere arbejder sammen:

”Ved, at man er to, som gør sig umage med at bruge hinandens forskellige fagligheder, får man skabt et mere afvekslende og varieret og dermed inkluderende undervisningsmiljø. Samtidig nedbringer man antallet af børn pr voksen, og derfor har man mulighed for at reagere mere på alle børnenes behov,” siger han.

Fra New York til Aarhus

I sin bog refererer Andy Højholdt til de såkaldte Nest-klasser i Aarhus Kommune. De blev etableret efter et studiebesøg i New York, hvor co-teaching blev anvendt for at muliggøre, at alle elevers behov og forudsætninger blev imødekommet. Ifølge en artikel i onlinemagasinet Zetland, går 4.000 børn i New York i Nest-klasser, og undersøgelser viser, at børn med autisme i Nest-skoler fagligt klarer sig lige så godt eller bedre end de andre børn. I matematik klarer de sig endda markant bedre.

Det kommer ikke bag på Signe Sass Bjørch, som heller ikke er i tvivl om, at co-teaching virker:

”For os i Greve Kommune har det været en gave at arbejde med co-teaching. Det har været en øjenåbner for, hvordan man kan inkludere børn på en anden måde og udvikle læringsmiljøerne.”

Hun er derfor slet ikke i tvivl om, at co-teaching også i fremtiden vil være en anvendt metode på Holmeagerskolen.

 

Andy Højholdts bog Co-teaching – samarbejde om undervisning er udkommet på Hans Reitzels Forlag. 180 sider. Du kan købe bogen her