Stærkt materiale til flersprogede elever

Okay er Gyldendals undervisningsmateriale til børn med dansk som andetsprog. Materialet lægger vægt på, at børnene lærer dansk gennem ord og begreber, som de kender fra deres egen hverdag og træner fagtermer, som de møder i skolens øvrige fag.

I løbet af 2016 startede omkring 15.000 nye flygtningebørn i folkeskole og institutioner i Danmark. Det var en fordobling i forhold til 2015, og der var - og er - derfor mere end nogensinde brug for gode, målrettede undervisningsmaterialer til de små nye borgere.

Det er baggrunden for, at Gyldendal har udgivet materialet Okay , som er målrettet undervisningen af de flersprogede elever i grundskolen. Materialet bygger på Gyldendals mangeårige erfaring med at skabe gode undervisningsmaterialer til sprogundervisningen kombineret med særlig viden om undervisning i dansk som andetsprog.

Okay tager udgangspunkt i den genrepædagogiske metode, som er sprogbaseret undervisning. Det vil sige, at der undervises i sprog og indhold på samme tid. Okay introducerer dels et nært hverdagssprog og dels nogle af de fagtermer, eleverne vil møde i de forskellige fag i skolen.

"Det kan være svært nok at starte i en ny skole. Men det gør det ikke nemmere, at man hverken taler sproget eller kender kulturen. Og de flersprogede børn er på dobbeltarbejde. De skal nemlig både lære et hverdagssprog, så de kan tale med deres venner, men de skal også lære skolens sprog og fagtermer, og så de bliver i stand til at afkode og konstruere tekster, som lever op til kravene. Den dimension har været vigtig for os at integrere i materialet”, siger Line Lorenzen, der er forlagsredaktør på Gyldendal Uddannelse.

I Okay lægges der også vægt på, at eleverne lærer dansk med udgangspunkt i deres modersmål, så de oplever, at modersmålet er en ressource frem for for en barriere:

”Sprog, identitet og selvværd er tæt knyttede begreber. I materialet er det helt grundlæggende, at det skal ses som en ressource, at de flersprogede elever mestrer og kan begå sig på flere sprog, og de sprog skal trækkes ind og bruges som et vigtigt element i undervisningen,” siger Line Lorenzen.

Okay er målrettet mellemtrinnet og:  
•tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål
•indeholder tekster, som genremæssigt minder om dem, eleverne vil møde i skolens fag
•bruger elevernes modersmål som en ressource
•linkluderer et website med lydindtaling og forslag til supplerende aktiviteter