Nyt teknologifag stiller krav til lærerne

Der skal introduceres nye læringsfællesskaber når landets skoleklasser om få år skal modtage undervisning i det nye fag Teknologiforståelse. Det mener Lis Zacho, der allerede nu underviser i faget.

46 skoler er i fuld sving med at teste det nye fag Teknologiforståelse, der blev sat i søen sidste vinter.

Formålet med det nye fag er, at eleverne kritisk skal kunne vurdere, vælge, anvende og skabe digitale teknologier. Én af de skoler, der allerede nu er i fuld gang med at undervise i Teknologiforståelse, er Lindevangskolen på Frederiksberg. Her har lærer Lis Zacho i årevis interesseret sig for teknologien og hvad den giver lærere og elever af nye, digitale muligheder. Men ifølge hende handler det nye fag ikke bare om at forstå teknologien, men også hvordan den påvirker vores liv.

Lis Zacho, lærer på Lindevangskolen”Kernen i faget er viden om teknologi, dannelse i forhold til teknologi og handlemuligheder i forhold til teknologi. Det er et meget samfundsmæssigt orienteret fag. Det handler om hele børnenes liv omkring teknologien. Vi lever i et digitalt samfund, og det er noget, der influerer os alle sammen. For 20 år siden havde børn i 2. klasse ikke mobiltelefoner. I dag står vi bogstaveligt talt med teknologien i hånden, og vi er nødt til at have et sprog, så vi kan italesætte, diskutere og forholde os til teknologien. Det er noget, børnene fra de er helt små skal lære at forholde sig til”, siger Lis Zacho.

For at klæde de kommende teknologiforståelseslærere godt på til at arbejde med faget har Gyldendal Uddannelse for nyligt lanceret en helt ny fagportal, hvor lærere har adgang til både undervisningsforløb og lærerressourcer om Teknologiforståelse. Og det er der brug for, lyder det fra Lis Zacho:

Vi glæder os til, at der kommer nogle flere undervisningsmaterialer. Lige nu har vi kun ministeriets prototyper, som hele tiden skal redidaktiseres.

Nye læringsfællesskaber på skolerne

Udover de åbenlyse tekniske problemer, der kan opstå når man arbejder med teknologi, mener Lis Zacho også, at det er en stor opgave for landets skolelærere at blive fortrolig med det nye fag:

”Der er en helt klar udfordring i forhold til, hvad min viden som lærer er på det her område. Det er et helt nyt fag med nye temaer og nye begreber, så en af de største udfordringer lige nu er, hvordan vi som lærere bliver klædt på til at løse opgaven”, siger hun og peger blandt andet på mere efter- og videreuddannelse:

”Vi lærere har meget forskellige forudsætninger. Der er brug for reel efter- og videreuddannelse, fx på nogle af de uddannelsesinstitutioner, hvor man underviser i teknologi, it og datalogi. Om under to år er det her fag jo en realitet ude i folkeskolen, så vi skal til at skynde os og blive dygtige til det”, siger hun og peger blandt andet på IT-Universitetet som et sted, hvor det er oplagt at søge efteruddannelse.

Udover mere efter- og videreuddannelse mener Lis Zacho også, at der skal laves helt nye læringsfællesskaber blandt lærerne på de enkelte skoler.

”Jeg tror, lærerne skal slå sig sammen i læringsfællesskaber, hvor man kan videndele. Der er ikke nogen, der må være efterladt alene med teknologiforståelsen. Der er ikke én lærer, der skal kunne det hele. Fremover bliver vi nødt til at organisere os anderledes, fordi der er så mange områder, man skal igennem og rent praktisk øve sig på programmerne. Vi kan ikke alle sammen lære det hele”, forklarer Lis Zacho.

Ifølge hende skal Teknologiforståelse ses som et helt nyt sprogfag i grundskolen. Og ligesom man ikke har én lærer der underviser i alle sprogfag, skal undervisningen i Teknologiforståelse organiseres efter den enkelte lærers spidskompetencer. Det vil sige at en klasse ikke kun har én men flere lærere i faget:

”Jeg skal følge de teknologier, jeg specialiserer mig indenfor. Teknologiforståelse er et nyt sprogfag, der skal indføres i skolen, og derfor må der være lærere, der underviser i forskellige dele af faget”, lyder argumentet.

Børnene er teknologisk ensomme

Når lærerne først er klædt på til at undervise i folkeskolens nyeste fag, opstår næste udfordring: Hvordan får man som lærer motiveret en hel klasse til at være engageret i undervisningen? Men ifølge Lis Zacho vil der sidde rigtig mange elever ude i klasselokalerne, der hungrer efter at tale om teknologi og digitale muligheder.

”Jeg har en oplevelse af, at børnene har været efterladt alene med alt omkring digital teknologi. Der er ikke nogen voksne, der har taget hånd om det, selvom det digitale liv er en lige så stor del af børnenes liv som det at gå i skole”, siger Lis Zacho der mener, at der er mange vigtige spørgsmål, undervisningen i Teknologiforståelse skal stille eleverne:

Hvornår er det teknologien, der styrer børnenes liv, og hvornår er det det mellemmenneskelige? Hvornår fylder teknologien for meget i børnenes liv? Hvad kan man bruge teknologien til? Det er der ikke nogen, der har talt med dem om før, men det skal vi med Teknologiforståelse.

Hvordan du som lærer kan sætte gang i den diskussion, når du selv skal undervise i Teknologiforståelse, kan du finde masser af inspiration til på Gyldendal Uddannelses nye fagportal, der er gratis tilgængelig resten af 2019.

Ny fagportal til Teknologiforståelse