læsløs.dk

Vi har spurgt de tre forfattere bag læsløs.dk, hvordan de mener, at sitet kan kvalificere frilæsningen - både for eleverne og for læreren.

HVAD GLÆDER DU DIG SOM LÆRER SÆRLIGT TIL AT BRUGE PÅ LÆSLØS.DK?

Iben: Jeg glæder mig særligt til den lette adgang til mange bøger på det niveau, børnene har brug for. Når bogen ligger digitalt, er den tilgængelig for alle. Den er ikke udlånt, så man er nødt til at vente på den. Tilgængeligheden åbner mulighed for makker- og parlæsning, uden at man skal låne et klassesæt hjem.

Helle: Jeg glæder mig til, at mine eleverne skal arbejde i værkstederne, som er niveaudelte. Der er stor spredning i alle klasser. Niveaudelingen sikrer, at hver elev kan få den rette udfordring uden at skille sig ud. Værkstederne tilbyder eleverne sjove og anderledes måder at arbejde med læsning på og kan inspirere til forskellige skriveaktiviteter i relation til læsningen. Særligt læseteater-værkstedet, der bl.a. træner afkodning, oplæsning, frasering og gestikulation, ser jeg frem til at arbejde med.

Majken: Jeg ser frem til, at børn og professionelle omkring børn får adgang til bøger og opgaver, som er tilpasset deres niveau. Jeg er meget glad for, at bøgerne på Læsløs.dk er inddelt i trin 1-10 og farver i stedet for klassetrin. Til hver bog er der opgaver, som konkretiserer arbejdet med både afkodning og sprogforståelse.

HVAD ER DU SOM FORFATTER SÆRLIGT TILFREDS MED I UDVIKLINGEN AF LÆSLØS.DK?

Iben: Jeg er meget glad for lærerdelen, hvor man kan hente meget konkret inspiration til, hvordan man griber den løbende læsestøtte an på en enkel måde, som er let at implementere i dagligdagen. Vi har skabt et stillads, hvor vi gennemgår de centrale punkter af læseudviklingen i en pixi-udgave. Jeg synes, vi har fået skabt en ”fritvalgs-buket”, som åbner op for alle mulige tilgange til arbejdet med læsningen. Der er en fleksibilitet i måden at arbejde med sitet og elevernes frilæsning på.

Helle: Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået lavet en portal, som er intuitiv og nem at gå til. Man skal ikke bruge lang tid på at sætte sig ind i opgaverne eller værkstederne. Jeg er også glad for det gratis faneblad til forældrene, som konkretiserer, hvordan hjemmet kan støtte barnets læseudvikling. Mine kollegaer efterspørger ofte, hvordan man kan tydeliggøre forældrenes rolle i forhold til læsningen. I det hele taget sikrer læsløs.dk muligheden for, at barnet kan læse hjemme. Børnene har altid bøgerne lige ved hånden, og oplæsningsfunktionen kan hjælpe dem, hvis de går i stå.

Majken: Jeg synes, vi har fået lavet en frilæsningsportal med en helhedsorienteret tilgang til læsningen. Alle dele af portalen, både delen til eleverne og til læreren, tager udgangspunkt i forståelsen af læsning som en sammensat størrelse, hvor der skal trænes flere delelementer – både inden for afkodningen og sprogforståelsen.

HVORDAN MENER DU, AT LÆSLØS.DK KAN VÆRE MED TIL AT KVALIFICERE ELEVERNES FRILÆSNING, FX UNDER LÆSEBÅNDET?

Iben: Først og fremmest tilbyder læsløs.dk masser af bøger på det niveau, eleverne er på. Desuden er der ikke et bjerg af opgaver til hver bog. Læsetræningen er i centrum, men selvfølgelig skal vi arbejde med at forstå det, vi læser. Opgaverne er med til at gøre læsningen meningsfuld.

Helle: Al forskning tyder på, at læsebåndet ikke virker, hvis man ikke følger op på læsningen. Opgaverne til hver bog har fokus på udvidelsen af ordkendskab og infererende spørgsmål til teksten. Det er jo sprogforståelse omsat til praksis. Selve læsningen og opbygningen af opgaverne er tydeligt struktureret i en før-, under- og efter læsning-struktur. Det er nemt at introducere for eleverne. 

Majken: Den tydelige niveaudeling i bøgerne fra 1-10 og progressionen i bøgernes sværhedsgrad hjælper børnene med at se, hvor de er henne i deres læseudvikling, og hvor de skal hen, når de er klar til at læse bøger på et sværere niveau. Desuden er der ikke lange ”slave-opgaver” til hver bog, men i stedet opgaver som er rettet imod at lære børnene nogle særlige strategier, som kan videreføres og transformeres i det daglige arbejde med læseforståelse.

HVAD KAN LÆSLØS.DK TILBYDE LÆREREN?

Iben: Lærerdelen på læsløs.dk dykker ned i den del af teorien bag læsningen, man har brug for – i en let tilgængelig form. Jeg håber og tror, at vi har lavet noget, som man kan bruge, og som er let at omsætte til praksis. Det er helt afgørende for den forberedelsestid, lærerne har til rådighed.

Helle: Lærerdelen tilbyder lærerne en sikker vej til at gribe elevernes læsning an på mange forskellige måder, bl.a. gennem læsekurser og inddragelse af notatteknik-ark. Og så er der bud på læseorganiseringsformer, som sikrer, at læreren kan nå at læse 1:1 med alle elever og på den måde sikre, at hver elev får støtte til at udvikle sin læsning på det niveau, de befinder sig.

Majken: læsløs.dk har en tydelig, men enkel lærerdel, hvor man møder teorien bag læsningen omsat til praksis. Hvis man giver sig tid til at skimmelæse de forskellige dele af lærer-fanebladet, får man et godt overblik over læsningen som en kompleks størrelse.

 
Prøv læsløs.dk gratis i 30 dage her.

Iben Brink Haahr
Lærer og læsevejleder i Odense. PD i læsevejledning i grundskolen.

Helle Dyhr Fauerholdt
Lærer og læsevejleder i Espergærde. PD i læsevejledning i grundskolen. Er desuden forfatter til et stort antal lydrette letlæsningsbøger.

Majken Bendix Mortensen
Udviklingskonsulent i Helsingør Kommune i læse-skriveudvikling med særligt fokus på elever med dysleksi. Har en PD i læsevejledning i grundskolen.