Formand for Danmarks Billedkunstlærere: ”Billedkunstens Dag giver sammenhængskraft”

Billedkunstlærer Lykke Andersen står ikke kun for Billedkunstens Dag på Holbergskolen. Hun har også været en afgørende ildsjæl for Inspirationskataloget, der skal inspirere andre lærere til at afholde Billedkunstens Dag på deres skole. Hun peger på dagen som en måde at skabe sammenhængskraft på.

”Vi kommunikerer og udtrykker os gennem et væld af billeder især på de sociale medier. Vi elsker at se på billeder og for ikke kun at være forbruger af billeder, er det vigtigt også selv at arbejde kreativt med at udvikle sit billedudtryk.” 

Sådan lyder det fra Lykke Andersen, der er formand for Danmarks Billedkunstlærere. Hun underviser til daglig på Holbergskolen i Københavns Kommune.

Danmarks Billedkunstlærere og Kompetencecenteret for børn, unge og billedkunst har i fællesskab udarbejdet Inspirationskataloget til Billedkunstens Dag, der giver idéer til, hvordan man som lærer kan planlægge dagen. Lykke Andersen påpeger, at der er tale om idéer, som er op til den enkelte lærer at udfolde og anvende, så de passer til netop deres skole.

 

”Inspirationskataloget er til inspiration. Der udmeldes ikke et fast tema, da det ikke skal afgøre, om billedkunstlæreren har lyst til at deltage. Vi vil helst se en mangfoldighed af billedprojekter enten inspireret fra vores katalog eller helt andre ideer, som billedkunstlærerne selv udvikler.”

Det er op til den eller de lærere, der står for Billedkunstens Dag at beslutte skolens overordnede tema, hvordan dagen faciliteres, hvad den skal indeholde og hvor mange lektioner, der afsættes til dagen. På Holbergskolen afholdes Billedkunstens Dag for alle skolens 600 elever og kan strække sig over 1-3 dage.

 ”Billedkunstens Dag skal være nem at gå til for mine kollegaer”

Det er Lykke Andersen, der sammen med en anden lærer har ansvaret for dagen. De er frikøbt og står blandt andet for at sende materialer til lærerne i form af en power point eller film, som læreren viser sin klasse. Efterfølgende mødes 5-6 klasser ad gangen i skolens festsal, hvor det praktiske arbejde foregår, der også faciliteres af Lykke Andersen og hendes kollega. På den måde er det minimalt, hvad skolens lærere skal forberede sig på. Deres opgave er at følge den køreplan, som Lykke Andersen har lagt for dagen.

 ”For os er det vigtigt at Billedkunstens Dag bliver en dag, hvor hele skolen deltager, da det er med til at skabe en større sammenhørighed på skolen siger hun.”

  Dagen afholdes i skolens festsal, hvor klasserne på tværs af årgange arbejder side om side med den stillede opgave.

 ”For at mine kollegerne ikke skal opleve Billedkunstens Dag som en kæmpe udfordring, fordi de ikke selv er billedkunstlærere, har det været vigtigt, at dagen er tilrettelagt, så det er nemt og overskueligt at deltage.”

 Alle elever skal kunne bidrage på deres eget niveau

Sidste år var temaet ’Holberg får pip’, hvor eleverne fik præsenteret en introducerende power point til dagen af deres lærer ude i klasserne. Den indeholdt blandt andet filmklip med Sort Sol, musik, generel viden om fugle, og hvordan de skulle arbejde med opgaven, når de kom ned i skolens festsal på selve dagen.

 I festsalen var der hængt 90 forskellige fugle i farvekopier op. Elevernes opgave var at fremstille en iagttagelsestegning af den fugl, de helst ville tegne. Alle elevernes selvstændige produktioner blev derefter samlet til et fælles værk.

 ”Alle elever kan være med på deres niveau. Vi tager højde for, alle alle elever kan bidrage. Dem der ikke er skarpe tegnere, oplever stadig at være med i fælleskabet. Deres evner står som sådan ikke frem, når alle elevernes billeder er sat sammen. Det er resultatet som helhed, der fokuseres på. Og eleverne er vilde med at være en del af noget sammen”, siger Lykke Andersen, der også forklarer, at der er altid kun en rolig og behagelig summen af engagerede elever, der arbejder, selvom de har omtrent 110 elever ad gangen nede i festsalen.

Hun fortæller, at de på skolen har afholdt Billedkunstens Dag de fleste år siden 2007, men for 6 år siden blev det en fælles dag for hele skolen. Hun hentede sin skoleleder ned til festsalen det første år i 2015, hvor hele skolen deltog, fordi han var nødt til at mærke stemningen.

 ”Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Der sad over 100 elever, der var stille, fokuseret og engageret i opgaven. Det viser, at eleverne vil billedkunstfaget”.

 Eleverne har taget godt imod Billedkunstens Dag, der er præget af samvær med andre klasser og fordybelse.

 ”Eleverne kan finde på at spørge i lang tid i forvejen, ’hvad skal vi lave til næste år’? ’hvordan kommer Billedkunstens Dag til at fungere næste gang? De viser stor interesse for dagen”, siger hun.

 ”Billedkunst skal ud i det offentlige rum”

Det samlede værk skabt under "Holberg får pip" blev hængt op på skolens facade ud til den trafikkerede Frederiksborgvej. Det er nemlig vigtigt for Lykke Andersen, at få billedkunsten ud i det offentlige rum.

 ”Der skal mere fokus på billedkunst, og en måde at få det på er at få kunsten ud til almindelige mennesker i det offentlige rum. Samtidig er det til stor gavn for eleverne, at deres værk deles med lokalområdet. De oplever ros men også stolthed over at kunne pege på netop deres bidrag til det fælles værk, når de går forbi skolen med venner og familie”, siger hun og fortsætter.

”En ide kunne også være, at alle elever stod med deres billeder langs Frederiksborgvej og på den måde lavede den længste udstilling. Der er mange måder, man kan få kunsten ud i lokalområdet på.”

 Det er vigtigt for Lykke Andersen at få billedkunst ud i det offentlige rum, da det er en måde at synliggøre billedkunstfaget, som hun mener, har været nedprioriteret over mange år. Synliggørelsen håber hun vil give faget det fokus, det fortjener.

 ”Ved at synliggøre børn og unges billedprojekter i det offentlige rum, vil der være andre end elevernes forældre, som opdager, at billedkunst i folkeskolen kan noget og er lige så vigtig som andre fag i skolen.”

 Billedkunstens Dag ligger altid onsdag i uge 11. Lykke Andersen synes, det ville være fantastisk, hvis dagen kunne blive en fast tradition på skolerne ligesom Skolernes Motionsdag, hvilket den fælles dato allerede nu er godt på vej til på flere skoler.

”Det har selvfølgelig en større gennemslagskraft, når vi er mange, som slår sig sammen om at markere dagen. Samtidig er dagen en fantastisk mulighed for at skabe netværk og nye samarbejder på kryds og tværs af fødekæden.

 Billedkunstens Dag handler således også om at mobilisere fagfolk inden for faget og på den måde give billedkunst for børn og unge en større slagkraft.  

 Det handler om at brede billedkunst ud og samle billedkunstlærerene

Billedkunstens Dag er vokset år for år siden Danmarks Billedkunstlærere i 2014 indgik et samarbejde med Kompetencecentret for børn, unge og billedkunst. Samarbejdet bestod i at udvikle Billedkunstens Dag til en endnu større landsdækkende begivenhed, hvor aktører og undervisere inden for billedkunst inviteres til at deltage. Kompetencecentrets ressourcer og netværk har været afgørende for udbredelsen af Billedkunstens Dag og udviklingen af det årlig udsendte Inspirationskatalog til blandt andet landets skoler. De er en gruppe på fire med to fra hver organisation, der varetager opgaven med udviklingen af Inspirationskataloget, som blev udsendt i januar.

 Lykke Andersen håber, at Inspirationskataloget inspirerer flere billedkunstlærere til at arrangere Billedkunstens Dag, der både kan være en dag, hvor man præsenterer et billedprojekt, man har arbejdet med over længere tid i undervisningen, eller et billedprojekt, der arbejdes med på selve dagen. Hendes råd til billedkunstlærere, der vil inddrage hele skolen, er at sikre økonomi fra ledelsen og opbakning fra kolleger, fagteam og pedeller.

 ”Det er vigtigt at have et tema, som er muligt at afvikle inden for tidsrammen med et godt resultat. Et godt samarbejde med skolens pedeller er guld værd, hvis billedprojektet kan komme op at hænge i det offentlige rum samme dag”, slutter hun.