Forfatter Louise Scheele Elling: ”Jeg vil hjælpe elever med at tage magten over deres sprog og nervøsitet”

Forfatter Louise Scheele Elling ser et behov for, at elever lærer at holde en god tale og være gode lyttere. Hun har en passion for talens kunst og ønsker at hjælpe lærere til at give deres elever de rette værktøjer til at befinde sig godt i en mundtlig situation.

 "Det er vigtigt, at elever har de rette redskaber til at føle sig trygge ved at stille sig op og tale foran andre. Det styrker deres ro. Samfundets ungdom skal turde blande sig i debatterne. Det skal komme fra dem selv. Derfor skal de lære, hvordan man taler foran andre og øve sig i det", siger forfatter Louise Scheele Elling.

”Har du prøvet, at når du skal gøre noget, som er lidt svært eller ligefrem ”scary”, så er der en stemme i dit hoved, der siger dårlige ting? Det er som en mental skiderik, der går ind i hjernen og hjertet. Og det er ikke okay. Min måde at smide skiderikken udenfor døren er at sige; rend og hop”. 

Sådan lyder det fra forfatter Louise Scheele Elling i en af hendes 15 videoer om at holde en god tale og være en god lytter. Hun er cand.comm. med speciale i kunstformidling, og hun har arbejdet med kommunikation de seneste tyve år. Hendes fokus er at gøre elever og lærere stærke talere og lyttere.

 Elever skal turde blande sig i debatterne

”Jeg vil hjælpe elever med at tage magten over deres sprog og nervøsitet ved at give dem redskaber til at befinde sig godt i en mundtlig situation. Der er flere lag i det. Det er vigtigt for mig, fordi jeg ikke selv lærte det i folkeskolen og gymnasiet. Jeg fik simpelthen ikke konkrete værktøjer. Det behov ser jeg stadig hos elever i dag”, siger hun og fortsætter: 

”Den anden del handler om at styrke demokratiet. Vi har fået en reform, hvor vores børn skal vise de er innovative. Det er derfor vigtigt, at de har de rette redskaber til at føle sig trygge ved at stille sig op og tale foran andre. Samfundets ungdom skal turde blande sig i debatterne. Derfor skal de lære, hvordan man taler foran andre og øve sig i det”. 

Ifølge Louise Scheele Elling kan lærerne med fordel træne eleverne i at holde en god tale i klasseværelset. Hun fremhæver, hvor vigtigt det er at øve sig og have en strategi for sin tale. 

”Gå i gang med at øve i god tid. Det er en myte, at det virker at arbejde på en tale under pres, medmindre du er Suzanne Brøgger eller Winston Churchill. Det er simpelthen middel nummer 1. Derudover kan læreren hjælpe eleverne med at kontrollere deres vejrtrækning. Det er nemlig sværere at blive nervøs, hvis man trækker vejret roligt”.

Hjælp eleverne med at lave en strategi for talen

Det er også vigtigt, at eleven har en strategi for sin tale for at vide, hvilke betingelser han eller hun arbejder bedst under. Det er noget læreren kan træne med dem ved at lave øvekontrakter, hvor eleverne vurderer og afprøver, hvad der skal til for, at de kan øve sig på bedst mulig vis. Øvekontrakten kan indeholde den type talekort, der fungerer bedst. Men der kan også stå, hvor meget og hvordan talen skal øves. Derudover fremhæver Louise Scheele Elling, at det er vigtigt at have nødplan i tilfælde af, at man går i sort under sin tale. 

”De danske folkeskolelærere leverer i forvejen et forrygende stykke arbejde. Dette her er bare ekstra krymmel. Men en øvekontrakt vil uden tvivl være guld værd til eksamen, fordi alle er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt, at den enkelte elev får konkret viden om, hvad der skal til for ikke kun at holde en god tale, men også at trives i den situation”, påpeger hun.   

Hun forklarer, at de fleste mennesker har oplevet eller vil opleve at gå i sort under en tale. Det kan være i et mundtligt oplæg foran klassen, en eksamenssituation eller en jobsamtale. Her er det vigtigt at sige højt ”nu tabte jeg lige tråden” eller ”det går vist ikke så godt”. 

”Folk har stor respekt for ærlighed i stedet for, at man prøver at skjule, når kæden hopper af. Her hjælper det at tænke: fred være med det, og at vi lærer meget af at fejle, så bliver det lidt bedre næste gang”, siger hun og peger på, at det er en kæmpe hjælp, hvis læreren filmer elevernes taler, så de bagefter kan se, hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres. 

Hendes råd til lærere, der oplever, at en elev går i sort under en eksamenssituation er, at læreren skal forholde sig i ro og give korte kommandoer. Det kunne være ved at sige ’du får lige et glas vand, kig i dine noter, træk vejret’. 

”Læreren skal ikke trøste eleven ved at sige, jeg ved du kan. Det kan reptilhjernen ikke finde ud af. Derfor er det vigtigt med korte sætninger. Det vil tit være nok til, at eleven genoptager tråden, slutter hun. 

Giv hinanden et kærlighedsbrusebad

Louise Scheele Elling anerkender den sårbarhed, der er til stede, når en uerfaren taler skal stå foran sit første publikum, eller når usikre elever skal smide nervøsiteten og performe i en utryg situation og ikke mindst lære dem selv at kende i den.  

”I klasseværelset kan læreren få eleverne til at give hinanden et kærlighedsbrusebad, hvor de fortæller, hvorfor de respekterer hinanden. Det er essentielt, at de er i stand til at fokusere på hinandens styrker. Det handler i bund og grund om at have et godt klassemiljø”, siger hun.  

Hun forklarer, at læreren eksempelvis kan afslutte dagen ved at spørge; hvad har du gjort godt i dag gennem korte øvelser, hvor eleverne eksempelvis giver sidemanden en kompliment at gå hjem på. 

Læreren skal kende sin egen mimik 

Hun pointerer, at det vigtigt at være en god taler, men mindst ligeså vigtigt at være en god lytter. Det gælder ikke kun klassekammeraterne, men også læreren, som skal være opmærksom på sit eget ansigtsudtryk, når eleverne fremlægger eller befinder sig i en eksamenssituation. 

”Det er så vigtigt for eleven at kunne aflæse lærerens ansigtsudtryk, ellers kan eleven blive usikker. Det kan virke som en selvfølge, men det er noget læreren skal være opmærksom på”, siger hun og fortsætter: 

”Feedback er guld værd; ikke kun for eleven, der skal holde tale. Feedback kan med fordel gå begge veje, hvilket er en fed pointe. På den måde kan både eleven og læreren få konstruktiv feedback på deres rolle som henholdsvis taler og lytter”, siger Louise Scheele Elling og forklarer, at der skal gives rigtig feedback, hvilket er en objektiv beskrivelse af, hvad der sker under den mundtlige situation uden fortolkninger. 

Louise Scheele Ellings mange gode råd kommer fra forskning og egne erfaringer om, hvad der virker bedst, når hun selv bliver nervøs og ikke mindst hendes arbejde med voksne og deres taler og oplæg. 

Du kan se hendes 15 korte, sjove og inspirerende film på dansk.gyldendal.dk, hvor du kan lære mere om, hvordan du som lærer kan hjælpe dine elever til at holde en god tale, være en god lytter og holde din indre skiderik udenfor døren. Klik her for at komme til siden.