Forlagschef: "Kunsten er at bruge medierne til det, de er bedst til."

På Gyldendal er der ikke en præference for hverken analoge bøger eller digitale materialer. Det handler om at finde balancen mellem de to medietyper, lyder det fra forlagschef Mikael Pedersen.

”Gyldendals eksistensberettigelse er at udvikle og udgive læremidler, der understøtter læreren i at give eleverne den bedst mulige undervisning”.

Sådan lyder det fra Mikael Pedersen, der er forlagschef for Gyldendal Uddannelse. Med jobbet følger blandt andet ansvaret for alle Gyldendals digitale fagportaler til grundskolen. I dag findes der 31 fagportaler, og hvert år kommer der nye til. Men selvom Gyldendal de seneste år har kastet mange ressourcer i at udvikle nye, digitale læremidler og fagportaler, betyder det ikke, at de analoge materialer er gået i glemmebogen.

Forlagschef Mikael Pedersen”Vi udgiver analoge og digitale læremidler på lige fod. Vi har ikke nogen mission om at fremme brugen af digitale materialer eller om at beskytte bogen. Vores formål er at fremme brugen af relevante materialer”, siger Mikael Pedersen og understreger, at forlaget stiller samme krav til kvaliteten af undervisningsmaterialerne, uanset om de udkommer digitalt eller analogt.

Men fremkomsten af de digitale læremidler har naturligvis ført til en diskussion om de forskellige medietypers anvendelse og værdi med sig på forlaget. For hvornår skal man som lærer bruge de digitale forløb? Og hvornår er det i virkeligheden meget bedre at lade eleverne slå op i en god, gammeldags bog?

”Med det analoge materiale har man en klarere afgrænsning, der giver eleverne et billede af, hvad de skal igennem. Der er overblik over progressionen og man kan tydeligt se, hvor langt man er nået. Det overskuelige og kuraterede indhold, en bog tilbyder, giver både lærer og elev en hurtig adgang til viden. Yderligere kan den analoge ro, der også findes i bogens ramme, hjælpe med at skabe fokus hos eleven; måske især i grundskolens tidlige år, hvor det handler om at oparbejde basale færdigheder som læsning. Og endelig har forældrene langt bedre mulighed for at følge barnets skolegang, når de har en analog bog som fælles reference.”

Samtidig er der en lang række åbenlyse fordele ved at benytte de digitale læremidler, hvis man altså spørger Gyldendal Uddannelses forlagschef.

Han peger blandt andet på, at eleverne har mulighed for at få materialet læst højt, de gode muligheder læreren har for differentiering og at der er et meget produktivt element i de digitale materialer, der giver mulighed for at inddrage eleverne på helt nye måder. 

Plads til både bog og browser

”Det er en stor styrke ved de digitale materialer, at de er så gode til at organisere, strukturere og dokumentere elevens arbejde. Det er også meget fleksibelt som lærer. Man kan tilpasse indholdet til eleverne og lokaliteten. Det kan være som mere klassisk elev- eller materialedifferentiering, men også muligheden for hurtigere at tilrette indhold, forlaget har lavet, så forløbet egner sig bedre til den kontekst, ens elever er i”, siger Mikael Pedersen.

En ting er, at de analoge læremidler stadig har deres plads i folkeskolen. Noget andet er at kigge ud i fremtiden. Men ifølge Mikael Pedersen vil der også fremover være plads til både de analoge og digitale lærermidler. Ifølge ham er det snarere et spørgsmål om, hvordan man bruger dem.

”Både producenter og lærere skal blive skarpere på, hvilke muligheder der er i de to formater og hvilke gevinster, de hver især har. På Gyldendal prøver vi hele tiden at blive skarpere på, hvad det digitale giver af reelle didaktiske og faglige muligheder og på samme måde identificere, hvad der giver de analoge materialer værdi i undervisningen.”, siger Mikael Petersen.

Kunsten er at bruge medierne til det, de er bedst til. Både for lærerne og for os.

Mikael Pedersen forklarer videre, at Gyldendal har stort fokus på at gøre de digitale læremidler tilgængelige for mange.

”Vi har som forlag en opgave med at forløse de mange muligheder, der er i de digitale lærermidler, så de både er fagligt relevante og lette at bruge. Vores fokus er derfor til stadighed at gøre digitale læremidler bredt anvendelige og få flest mulige lærere og elever med”, afslutter han.