IPads, iPhones og touch-medier: Hvem er Generation Alpha?

Klik, swipe, videre. Generation Alpha er vokset op med iPads, iPhones og anden touch-teknologi, der skaber flygtig opmærksomhed. Forfatter, foredragsholder og medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen kommer med bud på, hvem Generation Alpha er, og hvordan læreren kan tilrettelægge en god undervisning, når børnene starter i skole.

iPad og iPhone er to ord børn ikke kun kan, men også har et indgående kendskab til, når de starter i folkeskolen i dag. De er den første generation, der er født i det 21. århundrede, som er domineret af touch-teknologi. Forskere verden over kalder dem Generation Alpha. Det samme gør Camilla Mehlsen, der med speciale i medieadfærd og digital dannelse, har et særligt kendskab til digitalisering og Generation Alpha. 

“Jeg kalder også Generation Alpha for iPad-generationen. De første Alphaer blev født i 2010, altså samme år, som den første iPad kom på markedet. iPaden er et symbol på det medie, der kendetegner dem. Med den kan du vælge medieindhold til og fra og have adgang til hele verdenen på få sekunder. Det er derfor også en generation, der er vant til en visuel og interaktiv kommunikation, når de starter i skole”, siger Camilla Mehlsen. 

Camilla MehlsenHun fortæller, at undersøgelser viser, at børn i dag er vant til at afkode, reagere på og forstå visuelle budskaber hurtigere end tidligere generationer. Det skyldes, at børn møder en stor mængde visuelle stimuli i hverdagen for eksempel gennem gaming og digitale medier.

“De er født i en tid, hvor vi har været begejstrede for sociale medier og den dertilhørende teknologi. Børnene har fra fødslen haft et digitalt “jeg” gennem deres forældres profiler på sociale medier og har dermed fået en digital identitet”.  

 

“Skolen har et kæmpe dilemma”

Touch teknologi er blevet en del af børnenes bagage, når de starter i skole. Men hvem er generation Alpha? 

Ifølge Camilla Mehlsen er der tale om en generation, der er vant til medier som YouTube og Netflix. De er vant til at vælge medieindhold til og fra med et simpelt touch, og mediernes algoritmer skræddersyr indhold til dem ud fra deres digitale adfærd.

Generation Alpha er også vant til at blive inddraget i beslutninger i hjemmet, for eksempel når mor og far spørger: ‘hvad har du lyst til at spise til aftensmad?’. Det er derfor essentielt for læreren at give børnene mulighed for at foretage selvstændige valg og at inddrage elevernes egne erfaringer og tanker. 

“Det at vælge selv er en måde at give børnene ansvar og dermed ejerskab på, og det kan motivere eleverne”.   

Generation Alpha er vant til at være digitale mediebrugere, men meget af tiden er de snarere passive forbrugere end digitale skabere. Det stiller nye krav til folkeskolen og lærerens arbejde i klasselokalet og skolegården. 

Skolen skal have fokus på at udvikle Generation Alphas digitale kreativitet. Det er derfor vigtigt, at læreren tager udgangspunkt i børnenes digitale erfaringer og arbejder med elevernes skaberkompetencer.- Camilla Mehlsen

Her refererer Camilla Mehlsen til Book Creator som et bud på et digitalt undervisningsprogram, der tager udgangspunkt i en ramme, som børnene er vant til. Her kan de producere egne interaktive bøger på computeren eller iPaden. 

Flere af de platforme, som børnene færdes på uden for skolens rammer, kan dog ikke anvendes i skolesammenhænge, da de har aldersgrænser, påpeger hun.  

“Skolen har et kæmpe dilemma med aldersgrænser på YouTube og sociale medier som TikTok og Snapchat. Selv om mange indskolingselever bruger de medier i fritiden, kan skolen ikke opfordre de mindre elever til at være brugere af sociale medier i undervisningen,” siger Camilla Mehlsen og præciserer, at læreren godt kan vise alderssvarende medieindhold fra eksempelvis YouTube som en del af undervisningen.

Kort om Generation Alpha:
  • Generation Alpha er børn født imellem 2010-2025
  • Børnene er vokset op med touch-teknologi som iPad og Instagram
  • De fleste Alpha børn får en smartphone i hånden omkring 2-års alderen
  • En tredjedel af 3-4 årige børn og halvdelen af 5-7 årige børn bruger YouTube dagligt
Gamificering er en måde at fastholde opmærksomhed og koncentration

Camilla Mehlsen pointerer at en del af den tid, som generation Alpha bruger på YouTube og iPad, handler om spil, konkurrencer, belønning og øjeblikkelig tilfredsstillelse. 

“Det er en generation, der er vant til medier, hvor de får instant gratification. Man kan derfor ofte motivere eleven gennem quiz, feedback og belønning.”, forklarer hun. 

Quizzer og brain-breaks er en måde, hvorpå man som lærer kan fastholde Alpha-elevens opmærksomhed og koncentration. Manglende evne til at koncentrere sig er nemlig noget, generation Alpha kæmper med, siger Camilla Mehlsen. Hun påpeger, at der generelt er en opmærksomhedskrise - også for generationerne før Generation Alpha.

“Vores opmærksomhedsspænd er faldet på få år. Modtendensen er at træne elevernes evne til fordybelse. Vi ser en opblomstring af mindfulness og andre initiativer i skolen, der har til formål at styrke koncentrationsevnen. Det tror jeg, at vi kommer til at se meget mere af i skolen i fremtiden”.  

Generation Alpha vokser op hurtigt  

Kaster man et blik på børneværelserne hos Generation Alpha, finder man hurtigt ud af, at de dropper traditionelt legetøj langt tidligere end generationerne før dem. Det sker ifølge Camilla Mehlsen gennemsnitligt, når de fylder 10 år. Det betyder dog ikke, at det er en legeløs generation. Deres lege foregår i stedet i digitale universer. Der er dermed ikke ligeså meget fysisk interaktion som hos tidligere generationer. 

“Vi skal dog huske på, at børn i Danmark er institutionsbørn. De har gået i dagsinstitution, inden de starter i skole. Når de begynder i skole, er det en opgave for læreren at bidrage til børnenes personlige udvikling og lære dem at begå sig socialt”, siger Mehlsen, der anerkender, at læreren kan være udfordret i konkurrencen med touch-teknologierne. 

Camilla Mehlsen peger på de nye rollemodeller, som børnene møder på touch-medierne. Det kan eksempelvis være andre børn eller unge, der har egen YouTube-kanal, hvor de lægger videoer ud til publikum. Fokus på selviscenesættelse, og hvad der fremstår som sej adfærd, bliver forstærket med touch-medier, hvilket læreren og skolen må forholde sig til.

“Vi står overfor en kæmpe generationskløft med medier, og hvilke reguleringer de kræver, og vi ved endnu ikke, hvad konsekvenserne er. Men vi ved, at Alpha er den første generation, der vokser op som målgruppe og som datapunkter. Digital dannelse er derfor en opgave for skolen”, slutter Mehlsen og fremhæver, at det er vigtigt at lære børnene at være refleksive og årvågne på de digitale platforme. 

I dag overvåges børns digitale adfærd af algoritmer på internettet og mediegiganter som Google. Hun pointerer derfor vigtigheden af, at skolen lærer børnene at være kritiske over for at være et datapunkt for kommercielle medier.


Om Camilla Mehlsen:
Ekspert i digital dannelse, børn og unges digitale adfærd og fremtidens kompetencer og uddannelse i en digital tid. Er leder af den didaktiske enhed i forsknings- og undervisningsprojektet Digital (Ud)Dannelse (D.U.D.E) ved Københavns Universitet. Camilla er forfatter til Teknologiens testpiloter - 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid (2016).