Forfattere til ny elevbog til håndværk og design: ”Alle elever uanset fagligt niveau skal kunne være med”

Håndværk & design – valgfag og prøve er skrevet ud fra et ønske om at give eleverne et arbejdshæfte, hvor de kan samle al deres viden fra værkstedet. Forfatterne Lene Pors og Johanne Ridley-Remming fortæller her om, hvad lærere og elever får ud af at bruge bogen i undervisningen.

Håndværk & design – valgfag og prøve er en ny elevhenvendt arbejdsbog, der har fokus på at træne fagets metoder, processer og fagbegreber. Indholdet er fordelt på fire kapitler - ét dedikeret til hvert af kompetenceområderne i faget - samt et afsluttende prøvekapitel, der rummer arbejdsark, opgaver og prøveoplæg, som forbereder dem til den afsluttende prøve. I bogen træner og samler eleverne deres viden om materialer, teknikker og designprocesser. De får afprøvet fagets helt centrale metoder og lært at sætte ord på deres valg og fravalg.  

De to forfattere til bogen - Lene Pors og Johanne Ridley-Remming - er begge undervisere i folkeskolen, samt har stor erfaring med faget via deres supplerende stillinger som henholdsvis supportmedarbejder, der vejleder andre lærere i fagets prøve, og som kompetenceudvikler i ungdomsskolen.

 

Hvad har været jeres vigtigste overvejelser i arbejdet med bogen?  

”Vi har ønsket at strømline bogen så meget som muligt, så den bedst kan fungere som et supplement til arbejdet i værkstedet. Når den skal fungere som elevens bog, skal bogen være præcis og eksemplarisk for den viden og de færdigheder, eleven skal arbejde med i valgfagsundervisningen”, fortæller Lene Pors

Johanne Ridley-Remming: ”Det var vigtigt, at vi skar ind til benet, så bogens opgaver blev præcise og enkle at gå til. Det er en arbejdsbog til et fag, hvor man ikke har vane for at sidde med næsen i bøgerne, og det er elevens bog, selvom vi selvfølgelig håber, at den også kan hjælpe læreren. Det var vigtigt for os, at det ikke blev en bog, der skal påbegyndes fra side 1, men en bog, der skal plukkes i, hvor det giver mening i forhold til de designprocesser og produkter, klassen er i gang med.”

 

Fortæl om processen med at skrive bogen – hvad har været mest udfordrende?

Johanne Ridley-Remming: ”Det har været sjovt, men til tider udfordrende at skrive bogen. Vi ønskede at tage udgangspunkt i meget af det materiale, vi selv bruger som undervisere, samtidigt med, at vi naturligvis skulle dække fagets indholdsområder. Men faget er historisk et ret broget fag. Det har det med at tage form efter den enkelte underviser, og efter hvad denne har fokus på. Så vi har skullet favne bredt, og forsøge at få alle perspektiver og områder med – også dem, der måske ikke lå 100% naturligt for os selv som undervisere.

Lene Pors: ”Ja, for ambitionen var jo at give eleverne en arbejdsbog, hvor de kunne samle deres viden og træne fagets metoder. Men samtidigt skulle bogen jo kunne bruges i faget af alle lærere, uanset om man oprindeligt ser sig selv mere som håndværk og design-lærer, sløjdlærer eller håndarbejdslærer. Det synes jeg faktisk vi er lykkedes rigtigt godt med”.

 

Har det været svært at skrive så direkte til eleverne om det faglige stof?

Johanne Ridley-Remming: ”Ja, det er jo noget af det, vi både har været mest udfordrede af og har arbejdet allermest med. Det var meget vigtigt for os, at formidlingen i bogen er så lettilgængelig, at alle elever uanset fagligt niveau kan være med. Og så måtte det heller ikke kræve en omfattende lærervejledning, for at komme i gang med opgaverne. ”

Lene Pors: ”Vi ved jo, at prøven er ret ny både for elever og lærere, så i bogens afsluttende kapitel, har vi samlet opgaver og eksempler på prøveoplæg, som eleverne kan bruge til at forberede sig på prøven. Det er vigtigt, at både elever og lærere bliver trygge ved prøveformen. Derudover har vi i bogen fokuseret på at lade eleverne møde et fagsprog, som de også trænes i at bruge, når de sætter ord på deres eget arbejde. 

Så alt i alt har det, at lave bogen så elevvenlig som muligt, været alfa og omega for os.

 

Hvad er I mest stolte af ved bogen?

”At den nu endelig er her! Vi – og mange af de lærere, vi har mødt i vores arbejde – har syntes, at sådan en bog manglende. Jeg tror bestemt, den kan hjælpe eleverne til en større forståelse af de processer, de arbejder med undervejs i valgfaget”, siger Lene Pors.

Johanne Ridley-Remming: ”Ja, og så dét, at den helt sikkert også kan hjælpe med at gøre eleverne trygge ved prøveformen - dét, er jeg personlig ret stolt af.

Køb bogen her.