Fremtiden er fællesfaglig

Hvorfor er fællesfagligheden i naturfagene så vigtig? Vi har spurgt Ph.D. og docent i naturfagsdidaktik Martin Krabbe Sillasen.

"Traditionelt har man jo betegnet det, at fagene arbejder på tværs, som tværfagligt. Og jeg mener altså ikke, der er langt mellem de to begreber fællesfagligt og tværfagligt” starter han. ”Men vil man vride betegnelserne fra hinanden, kan man sige, at man i fællesfagligheden har øget fokus på, at det ikke er nok blot at bruge de enkelte fags fagligheder til individuelt at belyse et emne. De enkelte fagligheder skal i højere grad benyttes i fællesskab og bidrage til, at eleverne opnår en bredere forståelse af de naturfaglige problemstillinger” fortsætter han.

Fællesfagligheden rummer muligheder i forhold til at sikre gode overgange fagene imellem, og det fælles fokus kan med fordel tænkes ind allerede ved overgange fra natur og teknologi i de mindre klasser til naturfagene i overbygningen

Men - det kræver engagement og vilje at få det til at ske” siger han. ”Samspillet fagene imellem kommer ikke af sig selv, og der skal laves centrale strategier for naturfagene på skolen. Hvad vil man med dem – også pædagogisk – og hvordan planlægger lærerne deres år?" forsætter han, og afslutter ”men det er en god start, at den fællesfaglige prøve skaber øget fokus på at tænke mere på det tværfaglige samarbejde blandt både lærere og skoleledere".

Engineering og Teknologiforståelse

For på mange måder er vi kun i gang med at realisere potentialet i naturfagene. I hvert fald ifølge Martin Krabbe Sillasen. ”Nu er begrebet Engineering ved at vinde indpas i skolerne, og om få år banker faget Teknologiforståelse i en eller form på hos alle elever i folkeskolen”. Dette er for så vidt rigtigt positivt, mener han, men fortsætter ”Vi skal blot huske på, at når det kommer til teknologi, så skal vi fokusere på mere end blot det digitale. Teknologisk dannelse skal omfatte mere en micro:bits, computere og smartphones”.

Netop Engineering og de nuværende Fællesfaglige tiltag i folkeskolen mener Martin Krabbe Sillasen spiller godt sammen;

Engineering rummer mange iterative elementer, som kan tænkes ind i det fællesfaglige arbejde. Det er fx i de processer, hvor eleverne arbejder sammen om skabe fysiske prototyper; hvor de tester dem, går tilbage til tegnebrættet og prøver igen, at naturfagene spiller sammen på en helt fantastisk måde om at løse problemstillinger.

Her kommer det Fællesfaglige virkeligt til sin ret. Ikke mindst for de elever, der engang imellem synes der er lidt for meget teoretisk og stillesiddende undervisning”, slutter han.

 

Nyt fællesfagligt system til naturfagene i udskolingen

Verdens naturfag er et nyskabende system for 7.-9. klasse, der sætter fokus på de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve.