Dit digitale kompetencehjul

Er dine elever digitalt dannede? Hvis ikke så læs med her ...

Kender du det …

  • når dine elever mister koncentrationen, fordi de bliver distraheret af den konstante digitale myldretid, de befinder sig i?
  • når de skriver grimme ting til og om hinanden på sociale medier uden helt at forstå konsekvenserne?
  • når de har svært ved at sortere i de uendeligt mange informationer, de bliver bombarderet med og bruger onlinekilder ukritisk?

Dine elever er måske nok digitale indfødte. Men det gør dem ikke automatisk i stand til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighed. Det skal de have hjælp til.
Den hjælp vil du i stigende grad kunne finde på Gyldendals fagportaler i form af både konkrete redskaber og aktuel viden. Vi mener, at digital dannelse går hånd i hånd med almen dannelse. Og at arbejdet med digital dannelse derfor bør indgå i alle fag.

Vores fokus er at give dig de bedste forudsætninger for at arbejde fagligt funderet med digitale kompetencer.

Det digitale komptencehjul

Når du skal arbejde med digital dannelse, kan det være en stor fordel at vide, hvor på den digitale skala lige netop dine elever befinder sig. Derfor er Gyldendal sammen med Center for Digital Dannelse i gang med at udvikle et digitalt kompetencehjul, som du kan bruge til at afdække dine elevers digitale kompetencer – både fagligt og socialt.
Det digitale kompetencehjul:
■ sætter spot på elevernes digitale styrker og svagheder
■ får eleverne til at reflektere over deres adfærd på nettet
■ skaber afsæt for gode diskussioner i klassen
■ bliver gratis tilgængeligt for alle elever.

Du kan læse mere og allerede nu prøve kompetencehjulet for voksne på: digitalekompetencer.dk

 

Du kan finde forløb om digital dannelse på:

Dansk.gyldendal.dk Her finder du bl.a.:
■ Søg på nettet er et forløb på dansk.gyldendal.dk, som er udviklet af danskkonsulent Charlotte Rytter
■ Søg på nettet kan bruges i forbindelse med kortere opgaver, større projekter og til læringsaktiviteter i den daglige undervisning på tværs af fagene
■ Søg på nettet findes også som en analog håndbog i informationssøgning til eleven.

Dansk3-6.gyldendal.dk Her finder du bl.a. forløb til udvikling af elevernes kommunikationskritiske kompetencer og til produktion af multimodale tekster:

Du kan finde forløb om programmering på fagportalerne på:
natur-teknologi4-6@gyldendal.dk, matematik4-6.gyldendal.dk, samfundsfag.gyldendal.dk og på fysik-kemi@gyldendal.dk