Coorperative Learning på dansk

Med Gyldendals Cooperative Learning-bøger til dansk kan du undervise efter et gennemtestet pædagogisk system, der er tilpasset danske forhold, og hvor alle elever er aktive og bidrager til samarbejdet. Pt. findes der syv bøger med CL, og i løbet af 2016 kommer to mere.

Ude i verden er danskere kendt for evnen til at samarbejde. Det skyldes formentlig blandt andet vores undervisningstradition, som baserer sig mere på samarbejde end på konkurrence. Og selv om gruppearbejde i nogle kredse de senere år har haft en negativ klang i lighed med ’rundkredspædagogik’, er der næppe nogen, der kommer gennem det danske uddannelsessystem uden at arbejde sammen med deres klassekammerater.

Men selv om traditionelt gruppearbejde nok har mange fordele, er der også svagheder ved arbejdsformen. Ofte er det fx én eller nogle få, der laver det meste af arbejdet og tager al taletiden, mens de øvrige forholder sig mere eller mindre passive. 

Måske derfor har et stigende antal lærere de senere år fået øjnene op for den amerikanske undervisningsform CL, der står for Cooperative Learning og er udviklet af den amerikanske forsker og forfatter Dr. Spencer Kagan. På dansk betyder Cooperative Learning Læring i fællesskab, og kort fortalt går det ud på at strukturere gruppearbejde på en måde, så alle elever i gruppen kommer til orde og byder ind. Herigennem styrkes deres læring og sociale færdigheder på én gang.

En dansk version
Gyldendal har de seneste år udgivet i alt syv undervisningsbøger til litteraturundervisningen i dansk, der bygger på CL. Der er tale om dels fire bøger til mellemtrinnet i serien Læs genrer med CL, dels tre bøger til indskolingen i en serie om forfatterskaber. I løbet af 2016 kommer der nye bøger i begge serier – blandt andet om romaner og om Ole Lund Kirkegaard.

En af styrkerne ved Gyldendals CL-bøger er, at mens en del af det CL-undervisningsmateriale, der findes på markedet, er meget tro mod det amerikanske system, har forfatteren bag Gyldendals CL, Trine May, udviklet en særlig dansk form, hvor grundtanken er, at eleverne sammen skal konstruere viden, og hvor samarbejdet er koblet med ny, nordisk læse- og litteraturpædagogik og moderne børnelitteratur.

Overordnet kan man sige, at Gyldendals CL rent metodemæssigt er mere dynamisk, og det er mere op til den enkelte lærer, hvordan man vil arbejde med systemet end i det amerikanske system.

Alle er vigtige
Helt konkret er udgangspunktet i alle Gyldendals CL-bøger, at eleverne inddeles i grupper, hvor de skal se sig selv som medlemmer i et band. Tanken bag er, at alle skal føle, at deres bidrag er vigtigt – lige som musikken i et band ikke bliver den samme, hvis man mangler en eller flere af musikerne.

Som udgangspunkt danner læreren en række basisteam i klassen bestående af fire til seks medlemmer afhængig af, om det er på mellemtrinnet eller i indskolingen. Det betyder dog ikke, at eleverne altid skal arbejde sammen i basisteamet. Ind imellem skal de arbejde solo, i en duo, en trio eller sammen hele klassen.

Når grupperne skal løse en opgave, får de ofte sammen med opgavebeskrivelsen en konkret vejledning i, hvordan de skal gribe arbejdet an, så alle bidrager. Det kan være, de får at vide, hvem der skal sige noget hvornår eller besvare et spørgsmål, eller at de får at vide, at de hver især skal skrive noget og efterfølgende læse det op for hinanden og diskutere det osv. På den måde får alle i gruppen lige taletid, og man kan ikke melde sig ud af gruppen. I det hele taget er der gjort meget ud af, at eleverne skal lære, hvad det vil sige at byde ind, og at alle skal være aktive. En af grundtankerne i CL.

Til alle Gyldendals CL-bøger er der udførlige lærervejledninger, som gør det relativt nemt at arbejde med undervisningsformen.

Gyldendals CL-bøger er udviklet af mangeårig læremiddelforfatter Trine May, som også står bag blandt andet det kendte og populære Fandango-system til dansk.
 

Se alle Gyldendals CL-bøger her