Coding Class ruster eleverne til fremtiden

I løbet af de seneste par uger har en 7. klasse løst en opgave for Gyldendal Uddannelse om at skabe et underholdende spil til 0.-2. klasse.

Det strømmer ind med spændte 7. klasseelever i mødelokalet Stalden på Gyldendal i Klareboderne. De kommer fra Skolen ved Sundet, og henover de seneste par uger har kodning været omdrejningspunktet for en stor del af deres undervisning. De har deltaget i årets Coding Class, hvor de har skulle udvikle et spil, der kunne introducere 0.-2. klasseelever til computertastaturet for Gyldendal Uddannelse. I dag skal de præsentere deres spil for Trine Einspor, redaktør for dansk i grundskolen, og Andreas Birkeholm, konsulent i Coding Class.

Hvad er Coding Class?

Coding Class er et projekt i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som blev skabt af et samarbejde mellem IT-virksomheder. 2019 er tredje år, initiativet kører.

Gennem Coding Class bliver eleverne sat sammen med en virksomhed, der skal vise dem, hvilke forventninger der er til medarbejderne på en arbejdsplads.

Trine Einspor, der har været i tæt kontakt med 7.x på Skolen ved Sundet, fortæller:

”Jeg synes, vi som undervisningsforlag har et ansvar for at deltage i denne slags initiativer, der handler om at ruste børnene til fremtidens arbejdsmarked og give dem en virkelighedskontekst. Og så synes jeg, at det har været et utroligt spændende forløb at være en del af.”

Andreas BirkeholmAndreas Birkeholm, der har undervist 7.x fra Skolen ved Sundet, siger:

”Coding Class er en unik mulighed for børnene at indgå i et læringsforløb, der byder på både innovation og teknologiforståelse. Det er med til at ruste dem til fremtiden ved at sætte kodning ind i en autentisk kontekst. Hvad bliver kodning brugt til på arbejdsmarkedet? Hvad er behovet for at lære at kode? Vi ved ikke, hvilke jobs, der fremover vil kræve, at man kankode. Det er også i stigende grad en nødvendighed at lære at forstå teknologier for at kunne være en del af samfundetPå samme måde, som musik og idræt er nødvendigt, kommer teknologier også løbende til at fylde mere, og det er vi nødt til at ruste eleverne til.”

 

Lærerigt, hyggeligt og spændende

Eleverne går på skift op til Smartboardet i grupper på fire og præsenterer, hvordan de har løst Gyldendals opgave om at finde på et enkelt spil, der kan introducere de yngste folkeskoleelever til tastaturet. Nogle har fundet på et puslespil, hvor tastaturet er spredt ud over skærmen i kvadrater og rektangler, som så skal samles korrekt. Andre har fundet på et spil, hvor bogstaver danser over skærmen i travle bobler, og spilleren skal trykke det gældende bogstav ned på deres eget tastatur for at stige i niveau. Andre igen lægger op til, at eleverne skal skrive simple ord som kat, bukser eller øjne.

CilleEfter hver præsentation stiller Andreas, Trine og klasselæreren Casper Simonsen eleverne uddybende spørgsmål. Og nogle gange kommer spørgsmålene også fra de andre elever, der virker imponerede over, hvad deres klassekammerater har formået at kode på den korte tid.

Casper Simonsen har været tilfreds med at deltage i Coding Class. Hans indtryk af, hvordan eleverne har modtaget undervisningen, er, at de er gået ind til opgaven med et åbent sind, men at der også er nogle, der syntes, det har været svært, og at computeren har føltes fremmed for dem.

”Men det har været et godt forløb, for eleverne har glædet sig over, at de ikke har været bundet af regler på samme måde som i den almindelige undervisning. Langt de fleste af dem har været selvhjulpne og fået meget ud af det. Og så er det altid dejligt at kunne tage sin klasse lidt ud af huset.”

Cille, Alfred og Simon fra 7.x virker også meget begejstrede, da de bliver spurgt, hvad de har fået ud af Coding Class. Ingen er helt afvisende, da snakken falder på at arbejde med kodning i fremtiden:

”Det har været lærerigt og hyggeligt og spændende,” siger Cille. ”Det har været udfordrende, at der har været en deadline, men også sjovt."

Trine Einspor slutter af på dagen: ”Jeg havde glædet mig til at se, hvordan elevernes krøllede hjerner håndterede den opgave, vi stillede dem. De gik flittigt til opgaven, og jeg synes, de har leveret nogle rigtig fine resultater. Og vigtigst af alt virker det til, at de har lært om kodning, og det er jo godt.”