Stort projekt udvikler didaktiske podcasts til elever på erhvervsskolerne

Digitaliseringen skyller gennem uddannelsesområdet, og det er blevet tid til at finde ud af, om podcasts er et brugbart og effektivt læremiddel på erhvervsskolerne. Gyldendal er blevet inviteret med i et podcastprojekt, der er sat i søen af CIU.

Det er efterhånden almen viden, at podcastmediet vinder stort frem hos de unge. Derfor har et nyt uddannelsesprojekt sat sig for at finde ud af, om didaktiske podcasts kan være vejen frem som læremiddel, når unge på erhvervsuddannelserne skal have ny viden. Men kan didaktiske podcasts gå ind og erstatte den traditionelle lærebog? Skal de overhovedet det? Eller skal de to typer læremidler supplere hinanden? Målet er i sidste ende, at undervisningen bliver så givende som muligt for den enkelte elev.

Redaktionschef for redaktionen Erhvervs- og Voksenuddannelser, Lissi Hansen, er blevet inviteret med i projektet af Center for IT i undervisningen (CIU), og hun er knyttet til den del af projektet, der udvikler podcasts til eleverne på SOSU-uddannelser.

Mere om "Den didaktiske podcast"

CIU har i samarbejde med en række erhvervsskoler og forlag søgt regionale midler til at udvikle en række didaktiske podcasts, der præsenterer teoretisk stof på en ny og spændende måde. 
Læs mere om projektet her >

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast.
Lyt til de 4 podcast her >
Projektet tager udgangspunkt i SOSU Syd i Aabenraa.

”Som forlag er vi meget søgende efter at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. På ret få år er vi gået fra kun at have almindelige papirbøger til et stort bibliotek med digitale bøger. Som redaktion arbejder vi også med at udvikle videoer, brætspil og apps. Men vi har endnu ikke taget hul på podcastmediet. CIUs projekt er en kærkommen anledning til at blive klogere på, hvad podcasts kan, og hvordan vi kan producere en didaktisk podcast. Jeg håber, projektet gør os klogere på, om det her er noget, vi skal satse på fremover,” siger Lissi Hansen.

Afklaringen er det vigtigste

Projektet blev startet op i september og løber frem til sommeren 2021. Allerede nu bliver fire podcasts produceret til SOSU-skolen, og elever og lærere skal give deres feedback i begyndelsen af det nye år. I foråret 2021 bliver der produceret yderligere fire podcasts. 

”Vi hjælper til i projektet ved at finde ud af, hvordan de nye podcasts vil kunne knyttes til de læremidler, eleverne bruger i forvejen. Det er ikke meningen, at podcastene skal stå alene. De skal i højere grad gå ind og supplere lærebøgerne,” siger Lissi Hansen og fortsætter:

”Eleverne forventes stadig at læse. Men ved at lytte til de didaktiske podcasts før eller efter læsning kan det forhåbentlig anspore dem til at fordybe sig yderligere i de faglige emner, de bliver præsenteret for i undervisningen.”

Hvad er dine forventninger til projektet?

”I hele den her digitaliseringsproces mangler vi noget afklaring. Vi ved i virkeligheden ikke ret meget om, hvorvidt eleverne lærer mere af de digitale materialer, eller hvad de gør. Man kan nok hurtigt lave en undersøgelse om, hvorvidt de synes, det er sjovt at få serveret viden på en ny, digital måde. Ja, de synes, det er sjovt; der er meget, de synes, er sjovere end at læse en bog. Men spørgsmålet er, om de lærer mere. Jeg håber, projektet kan give en afklaring på det spørgsmål,” siger Lissi Hansen.

Lissi Hansen

DIDAKTISKE PODCASTS SKAL HJÆLPE ERHVERVSSKOLEELEVERNE MED LÆRINGEN

Kan læringspodcasts godt være spændende? Det mener redaktionschef Lissi Hansen, der er involveret i et podcastprojekt, søsat af CIU.
Karin Eckersberg

KAN PODCASTS TAGE OVER, HVOR LÆREBOGEN IKKE SLÅR TIL?

Et nyt uddannelsesprojekt har sat sig for at finde ud af, om didaktiske podcasts kan være vejen frem som læremiddel, når unge på erhvervsuddannelserne skal have ny viden. Gyldendal deltager i projektet, der er sat i søen af Center for IT i undervisningen (CIU). Vi har talt med Karin Eckersberg fra CIU om, hvorvidt den traditionelle lærebog og den didaktiske podcast kan sameksistere.