Nyt digitalt opgavemateriale til SOSU kan bruges sammen med de kendte grundbøger

I samarbejde med Social- og sundhedsskolen STV har Gyldendal udviklet SosuPlus, en iBog, der understøtter læringsmålene på SOSU-uddannelsen. Vi har talt med Lene Dahlgaard, STV's uddannelseschef på SOSU-området, om arbejdet med iBogen og dens formål.

SosuPlus udsprang af et ønske om, at alle klasser på SOSU STV skulle undervises ud fra et fælles materiale, der understøttede læringsmålene og gøre eleverne mere aktive, kvalitetssikre indholdet og spare lærerne for en del af deres forberedelsestid. 

For år tilbage var redaktør på Gyldendal Lissi Hansen til en konference, hvor hun hørte repræsentanter fra SOSU STV udlægge idéen om det fælles materiale, der allerede blev anvendt på andre af skolens uddannelser. Efter konferencen kontaktede Lissi Hansen skolen, og samarbejdet opstod. 

”Det har taget længere tid at lave SosuPlus, end vi havde forestillet os,” siger Lene Dahlgaard, da vi snakker med hende. 

”Det kendetegner alt udviklingsarbejde; det tager bare tid. Samarbejdet har fungeret sådan, at vi på SOSU STV er kommet med forslag til indhold og materiale ud fra faglige og didaktiske overvejelser, mens Lissi Hansen har sørget for stringens i opbygningen, samt at inddrage den relevante obligatoriske litteratur indenfor de faglige temaer. I perioder har vi på skolen haft en medarbejder allokeret til at arbejde med projektet fuldtid. Denne medarbejder har koordineret input fra underviserne og dernæst haft et tæt og godt samarbejde med Lissi.”

Noget af det, Lene Dahlgaard fremhæver som særligt vigtigt ved SosuPlus, er, at materialet er udviklet af pædagogisk og fagligt stærke undervisere, der indgående kender til uddannelsen. 

Jeg håber, at læserne vil kunne fornemme, at kræfterne bag materialet er ligemænd; erfarne undervisere, der trækker på mange års erfaring, der har lavet materialet.

En gevinst ikke at skulle starte forfra hver gang 

Hvad er SosuPlus?

SosuPlus er en iBog, hvori der bl.a. er samlet mere end 300 forskellige opgaver til SSA. iBogen indeholder cases, gruppeopgaver, individuelle refleksionsopgaver, forløb, læringsfilm og meget andet til skoleperiode 1a, 1b, 2 og 3.

Med SosuPlus kan lærerne kan spare den tid, de ellers ville have brugt på at udvikle egne opgaver, til i stedet at bruge kræfter på eksempelvis feedback til eleverne.

Læs mere om SosuPlus >>

Social- og sundhedsskolen STV har et klart ønske om at have det samme undervisningsmateriale på tværs af uddannelsen. Førhen var det den enkelte underviser, der udarbejdede eget UV-materiale fx nedre hygiejne, og der var ikke på samme måde – som nu - mulighed for at kvalitetssikre indholdet. Samtidig med den faktor, at der blev brugt mange personaleressourcer på, at alle UV selv skulle udarbejde materialet.

”Noget af det vi er allermest stolt af, er materialets kvalitet og stringens, og at det kan bruges i så tæt sammenhæng med grundbøgerne på uddannelsen. Tidligere har vi haft elever, der har undret sig over, at de skulle bruge penge på meget dyre grundbøger, og så har vi kun koblet undervisningen til et par kapitler. Med opgaverne i SosuPlus opstår en tættere sammenhæng mellem undervisningsmateriale og grundbøgerne,” siger Lene Dahlgaard og fortsætter:

”Vi håber på, at SosuPlus bliver taget godt imod af andre SOSU-skoler, så de får lyst til at afprøve det. Som tidligere nævnt har samarbejdet med Gyldendal været til stor gavn for eleverne, for underviserne og for kvalitetssikring af indholdet. Vi arbejder selvfølgelig selv videre med implementeringen af endnu flere digitale læringsteknologier, simulationsforløb osv…. men grundmaterialet, som vi har udviklet sammen med Gyldendal, har været en gevinst for os.”