Biologi

Biologi i grundskolen

Få overblik over de nyeste undervisningsmaterialer og prøvematerialer til biologi og naturfag.

Undervisningsmateriale til biologi i grundskolen

Naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi er forbundet af de begreber og arbejdsformer, der findes i fagene. Vores systemer til de respektive naturfag afspejler denne tankegang. Sammenhængskraften mellem fagene kommer også til udtryk i den fællesfaglige naturfagsprøve og de tre skriftlige udtræksprøver. 

I faget biologi tilbyder Gyldendal fagspecifikke såvel som fællesfaglige materialer og hjælpemidler, der både understøtter fagets individuelle praktiske arbejdsmåder og faglighed og fagets medvirken i den naturfaglige forståelse. 

 Læs mere om fagportalen til biologi

Fremtiden er fællesfaglig 

Fællesfagligheden gennemsyrer de tre naturfag i udskolingen, og målet er, at eleverne skal blive rustet til at se sammenhængene mellem de enkelte fag, og hvordan man kan arbejde med fællesfagligheden. 

Læs mere om verdens naturfag