Hvad må man? Om ophavsret

Når man arbejder med digitalt materiale, er der nogle regler for, hvad og hvor meget man må bruge - og hvordan man må bruge det. For at gøre det let for lærere og elever at bruge digitale resurser lovligt har Styrelsen for It og Læring (STIL), Kommunernes Landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet i samarbejde lavet fire korte videoer til lærere og en til elever. Se videoerne herunder.

Produktion af læringsforløb 

Fem tommelfingerregler, man kan bruge, når man producerer læringsforløb. Om filmklip, musik, billeder, kildehenvisninger og links.

Deling af læringsforløb

Se, hvad, hvor og med hvem man må dele, når man har produceret læringsforløb.

Visning af digitalt materiale

Tre tommelfingerregler for, hvad der må bruges af digitale billeder og videoer i undervisningen.

Undervisning i ophavsret

En elevhenvendt video, der kort fortæller hvordan tekster, billeder, video og musik kan bruges i elevernes opgaver.