Mød Gyldendal til Uddannelsesdebatten

Vi glæder os til at møde dig d. 30. september - 1. oktober 2021 til Uddannelsesdebatten. Her på siden kan du løbende blive opdateret om vores aktiviteter: Oplæg, konkurrencer, særtilbud m.m. Scroll ned og kig!

Hvordan skaber du bæredygtig pædagogik?

Håbets og handlingens pædagogik er en helt ny bog, som serverer handlingsrettede didaktiske forslag til at ændre verden sammen med børn og unge. Bogen er skrevet til studerende på de pædagogiske professionsuddannelser og til lærere og pædagogisk personale i skolen.

Se den og mange flere bøger til lærer- og pædagoguddannelsen hos Hans Reitzels Forlag.

PÅ VEJ: NYT STORT DIGITALT UNDERVISNINGSMATERIALE OM VERDENSMÅLENE TIL EUD

Det nye undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne vil arbejde på tre niveauer:

Til eleverne: grundlæggende tekster med opgaver, der giver indblik i verdensmålene

Til underviserne: grundtekster, som især fokuserer på, hvordan man kan arbejde didaktisk med bæredygtighed

Til skolerne: brancherettede tekster/artikler med inspiration fra andre skoler eller institutioner der arbejder med, eller har arbejdet med, verdensmål.