MØD GYLDENDAL TIL UDDANNELSESDEBATTEN

Vi glæder os til at møde dig d. 30. september - 1. oktober 2021 til Uddannelsesdebatten, hvor temaet i år er "#læredygtig - uddannelse til bæredygtig fremtid".

Her på siden kan du løbende blive opdateret om vores aktiviteter - scroll ned og kig!

Hvordan skaber du bæredygtig pædagogik?

Vil du være med til at diskutere didaktiske muligheder i arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed? Vil du være med til at holde fast i håbet, men også sætte skub i handlinger mod en mere bæredygtig verden?

Med afsæt i bogen Håbets og handlingens pædagogik byder bogens to redaktører Andy Højholdt og Thomas Ravn-Pedersen velkommen til en workshop på Uddannelsesdebatten, hvor målet er at sætte handling bag Verdensmål og bæredygtighed i uddannelse og undervisning. 

Håbets og handlingens pædagogik

Mere om Håbets og handlingens pædagogik

Bogen præsenterer en række handlingsrettede, didaktiske forslag til at ændre verden sammen med børn og unge. Dermed er fokus også rettet mod kompetenceudviklingen af kommende lærere og pædagoger. Deres viden og handledygtighed inden for Verdensmål og bæredygtighed har afgørende betydning for, at børn og unge kan møde morgendagens udfordringer som kritiske, handlende og ansvarlige samfundsborgere.

Find bogen her >

 

 

Gyldendal er sponsor for Uddannelsesdebatten og byder på et glas på vores stand torsdag den 30. september kl. 17, hvor vi fejrer udgivelsen af ”Håbets og handlingens pædagogik”. Vi håber, vi ses!

Gyldendal til Uddannelsesdebatten

Mød Anders Blok på Uddannelsesdebatten

anders blok

Anders Blok, sociolog og lektor på Københavns Universitet, er keynote speaker på Uddannelsesdebatten og har sammen med Rasmus Willig skrevet bogen Den bæredygtige stat.

Anders Blok er på programmet flere gange fredag d. 1. okt.: 

Kl. 9.30-10.15 Keynote ”En bæredygtig stat er svaret?”

Kl. 10.15-10.45 Debat: "En bæredygtige fremtid - hvordan (ud)danner vi til den?" sammen med
  • Mads Tudvad, Den grønne studenterbevægelse og talsperson for Uddannelser til Fremtiden
  • Astrid Carøe, uddannelsesordfører, SF
  • Jens Joel, undervisningsordfører, S

Kl. 12.30-13.00 Anders Blok signerer sin bog på scenen i ”Pyramiden”

Kl. 13.30-14.15 Samtalesalon 1 ”Bæredygtig dannelse – hvad mener vi egentlig?" En langbordssamtale med bl.a. Anders Blok, Jesper Garsdal og Dorte Ruge.

Se også en film med Anders Blok her >

Mere om Den bæredygtige stat

Både velfærds- og konkurrencestaten har som analytiske perspektiver og som fungerende statsformer vist sig utilstrækkelige, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversitets-kriserne.

Vi befinder os i et vakuum, hvor den naturvidenskabelige forskerstand kun har givet os ti år til at vende udviklingen.

Ifølge Den bæredygtige stat kan en sådan omstillingsproces hverken tænkes eller praktiseres som et rent teknologisk fix og ej heller kun som summen af individuelle handlinger. Der er derimod behov for en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civilsamfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform, den bæredygtige stat.

Læs mere om bogen her >

 

Deltag i workshoppen "Bæredygtighed i folkeskolen – mere grønt skema?"

Danmarks Lærerforening er værter for denne workshop torsdag kl. 13.00-14.30 (workshop 5), hvor I inviteres ind til en fælles drøftelse om folkeskolens og lærerens rolle og fremtidig undervisning i bæredygtighed i folkeskolen.

Hvad er bæredygtighed i folkeskolens undervisning? Og hvordan ser undervisning om bæredygtighed ud? Og hvilke lærere og hvilke fag skal involveres?

På workshoppen vil der være oplæg fra Danmarks Lærerforening, som præsenterer hovedpointer fra undersøgelsen ’Bæredygtighed i grundskolen’ (Epinion). Derefter er der debat med publikum og indlæg fra:

  • Jesper Garsdal, Ph.d., Docent i Forskningscenter for innovation og entreprenørska, VIA University College
  • Suna Christensen, antropolog, phd og forfatter til bogen Bæredygtig undervisning
  • Forperson, Lærerstuderendes Landskreds
  • Katrine Qvist Kjærgaard, Gyldendal

Vil du arbejde med bæredygtighed i grundskolen?

I anledningen af Uddannelsesdebatten stiller Gyldendal en lang række digitale undervisningsforløb gratis til rådighed for dig, der underviser i grundskolen. Og vi har også lavet en flot gratis plakat til klasserummet, der skal minde dine elever om, hvordan de handler mere bæredygtigt i hverdagen.

Fokus på bæredygtighed i undervisningen på EUD

Nyt materiale til undervisning i verdensmål i EUDDer er et helt nyt undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne på vej, som vil arbejde på tre niveauer:

Til eleverne: grundlæggende tekster med opgaver, der giver indblik i verdensmålene

Til underviserne: grundtekster, som især fokuserer på, hvordan man kan arbejde didaktisk med bæredygtighed

Til skolerne: brancherettede tekster/artikler med inspiration fra andre skoler eller institutioner der arbejder med, eller har arbejdet med, verdensmål.