Spring til hovedindhold

Gratis opgaver til undervisere på Social- og sundhedsuddannelserne

Her finder du en samlet oversigt over alle de gratis opgaver, vi har lavet til dig.

Etik og omsorg i sundhedsvæsenet

Etik er en essentiel del af omsorgsarbejdet. Du kan som underviser ofte komme i situationer, hvor du skal forklare, hvad der er etisk korrekt eller etisk forsvarligt at gøre i forskellige situationer.

Her får du tre konkrete opgaver, som hjælper dig med arbejdet om etik i omsorg i undervisningen af SOSU-elever.

  • Opgaverne består af en diskussionsopgave, en opgave og til sidst en samling af 7 gode råd.

Opgaver til dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'

I de tre opgaver, vi har udviklet til "Plejehjemmene bag facaden", bliver eleverne opfordret til at reflektere over og diskutere, hvilket ansvar man har som ansat i pleje- og omsorgssektoren og de får mulighed til at forholde sig til de årsager, der kan være til omsorgssvigt.

Gratis opgaver til dokumentaren Plejehjemmene bag facaden

  • De tre opgaver indeholder hver underspørgsmål, som lægger op til drøftelse af omsorg og omsorgssvigt med baggrund i den teori, der indgår i social- og sundhedsuddannelserne. 

Opgaver til podcast

Underviser du på GF2, kender du sikkert disse to podcast, som er udviklet i et samarbejde mellem CIU, SOSU Syd og Gyldendal.

Omsorg i den virkelige verden

I podcasten "Omsorg i den virkelige verden" undersøger Claus og Carsten fra SOSU Syd omsorgsbegrebet nærmere. De taler med fagpersoner fra både skole og praksis og bygger derved bro mellem grundbogens teori, og hvordan den udmøntes i den praktiske pleje.

Typisk tirsdag

I podcasten "Typisk tirsdag" tager Claus og Carsten fra SOSU Syd igen på mission for at tale med fagpersoner fra både skole og praksis. Med podcasten kan du stille skarpt på regler og lovgivning med dine sosu-elever inden praktikken.

  • Opgavesættene til begge podcast består af en underviservejledning og en elev-opgave, som kan hentes i pdf og evt. printes.