Spring til hovedindhold

Copydan - Vejledning til indberetningsskoler 

Gyldendals licensbetingelser 

For alle Gyldendals digitale udgivelser gælder disse overordnede licensbetingelser: 

Kopiering - analogt og digitalt - af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med skolens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Gyldendal. Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i skolens indberetning til Copydan Tekst & Node. Undtaget herfra er indhold, hvor det eksplicit er angivet, at det er til fri kopiering.  

Hvad betyder disse betingelser konkret for indberetningsskolerne? 

Det følgende er en uddybning af, hvordan ovenstående licensbetingelser skal forstås i forskellige konkrete udmøntninger. Teksten er tænkt som vejledning til lærere på Copydans indberetningsskoler. 

Må man printe og kopiere fra Gyldendals digitale læremidler? 

Ja, hvis en skole har en aftale med Copydan Tekst & Node, må den enkelte lærer både printe og på anden måde kopiere indhold svarende til 20 % af en iBogs indhold til eget brug eller til brug i undervisningen. Kopieringen må foregå både analogt og digitalt.  

Hvad skal indberettes til Copydan Tekst & Node? 

Selvom en skole har abonnement på Gyldendals digitale produkter, har skolen ikke købt fri kopiret til alt indhold i produktet. Hvis skolen har en aftale med Copydan Tekst & Node, må den gerne kopiere indholdet inden for de rammer, aftalen med Copydan Tekst & Node sætter.  

Hvis skolen er indberetningsskole, skal den indberette de kopier, skolen tager fra produktet – hvad enten der er tale om print, fotokopiering, copypaste eller anden form for digital kopiering. Grundlæggende skal alt kopieret indhold indberettes – på nær indhold, hvor det eksplicit er angivet, at der er fri kopiering.  

En indberetningsskole skal altså indberette kopier til Copydan Tekst & Node i følgende tilfælde: 

  • Hvis læreren printer eller på anden måde kopierer indhold fra en iBog, fx en tekst eller opgave.  
  • Hvis læreren deler indhold digitalt med sine elever, fx i pdf-format. 
  • Hvis læreren copypaster indhold fra et læremiddel fra Gyldendal, til fx OneNote, GoogleDocs, MeeBook,– og deler indholdet med sine elever i Google drev, OneDrive, it’s Learning, Moodle eller andet LMS. 
  • Hvis læreren digitaliserer indhold fra Gyldendals trykte materialer, fx ved at scanne, og tilgængeliggøre indholdet i digital form for sine elever via overnævnte platforme, eller andre passwordbeskyttede intranet.  

Hvad skal ikke indberettes til Copydan? 

Skolen skal ikke indberette indhold, hvor det eksplicit fremgår, at arket er til fri kopiering. Her har skolen allerede betalt for retten til kopiering via sit abonnement.  

Hvor på portalen finder man rettighedshaverne?

Generelle informationer fremgår af bogens kolofon. I iBøger findes info under punktet ”Om” 

Ved forløb eller større afsnit er forfatterens navn nævnt ved forløbets/afsnittets indledning.  

Ved noveller, digte og andre tekstuddrag står forfatterens navn lige under titlen på værket. 

Ved billeder er navnet på rettighedshaveren nævnt i forbindelse med billedet. 

Hvordan foregår indberetningen af digitale kopier? 

Digital kopiering skal indberettes på linje med analog kopiering. Læs hvordan her

Man skal kun indberette sin kopiering til Copydan Tekst & Node, hvis skolen er udpeget til at indberette i pågældende skoleår.